Výzva / celé Slovensko

Falling Walls Lab Slovakia 2022 – prihlasovanie

Banner podujatia: Falling Walls Lab Slovakia 2022 – prihlasovanie

Toto podujatie už prebehlo.

Máte zaujímavé vedecké výsledky, pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na Falling Walls Lab Slovakia 2022.

Po štyroch úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných a tvorivých disciplín a oblastí.

Kto sa môže prihlásiť

Študenti, doktorandi, mladí vedci, inovátori, umelci, podnikatelia, pedagógovia a profesionáli sa môžu prihlásiť do národného kola Falling Walls Lab Slovakia 2022 – FWLS 2022. Podmienkou je vek najmenej 18 rokov (k okamihu podania prihlášky) a splnenie najmenej jedného z nasledovných kritérií:

  • Študent alebo študentka vysokej školy, prípadne postdoktorand(ka).
  • Získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi.
  • Získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako 7 rokmi.
  • Získanie titulu PhD. pred nie viac ako 5 rokmi.

Ako sa prihlásim

Do 11. septembra 2022 pomocou formulára v anglickom jazyku cez online application.

Finále FWLS 2022 sa uskutoční 29. septembra 2022 na UK v Bratislave.

O FWLS

Do svetového finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred porotou, v ktorej sú nositelia Nobelovej ceny, vedci, inovátori a zástupcovia biznisu svetového formátu. Víťaz získa ocenenie “The Breakthrough Winner“ v kategórii “Emerging Talents“ spolu s finančnou výhrou a predovšetkým príležitosť zopakovať svoju prezentáciu na pódiu „Falling Walls Breakthroughs of the Year“ v rámci prestížneho Falling Walls Science Summit.

Viac info

http://www.fwlslovakia.sk/