Iné / celá Európa

Európsky zelený týždeň 2021

Podujatie: Európsky zelený týždeň 2021

Toto podujatie už prebehlo.

European Green Week 2021

Európsky zelený týždeň 2021 bude venovaný Akčnému plánu na dosiahnutie ambície nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. Cieľom podujatia bude podnietiť diskusiu o ďalších príslušných európskych iniciatívach Európskeho ekologického dohovoru, ako sú iniciatívy v oblasti podnebia, stratégia EÚ pre chemické látky, ako aj iniciatívy v oblasti energetiky, priemyslu, mobility, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, zdravia a biodiverzity.

Akčný plán EÚ smerom k nulovému znečisteniu (EU Action Plan toward a Zero Pollution Ambition) je kľúčovou akciou Európskeho ekologického dohovoru naplánovanou na jar 2021. Cieľom plánu je vytvoriť prostredie bez toxických látok v celej EÚ, a to lepším monitorovaním, podávaním správ, prevenciou a nápravou znečistenia. Plán tiež podporí oživenie po pandémii COVID-19 tým, že pomôže pri obnove udržateľnejšieho hospodárstva EÚ, vytvorí pracovné príležitosti a zníži sociálne nerovnosti.

Európsky zelený týždeň 2021 bude príležitosťou zapojiť všetky zainteresované strany a zainteresovaných občanov do toho, ako možno spoločne pracovať na realizácii stavu prostredia bez toxických látok.

Kedy

V dňoch od 31. mája do 4. júna 2021.

Viac info

Podujatie EU Green Week 2021

Európsky ekologický dohovor

ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)