Súťaž / celé Slovensko

Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Podujatie: Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Toto podujatie už prebehlo.

Máte 16-30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte peniaze na ďalšie rozvíjanie vašich aktivít.

Od roku 2008, Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne vyzýva mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby predložili projekty, ktoré realizujú mladí pre mladých ukazujúc aktívnu účasť na rozvoji Európy.

Kto sa môže zapojiť

Mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov zo všetkých členských štátov EÚ môžu predložiť projekty na cenu Karola Veľkého pre mládež.

Projekty sa môžu predkladať individuálne alebo, pokiaľ možno, v skupinách. Mali by presadzovať európske a medzinárodné porozumenie; posilňovať rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii, poskytovať vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a ponúkať praktické príklady spolunažívania Európanov ako jedného spoločenstva.

Dokedy

Uzávierka súťaže je 1. februára 2021.

Aké projekty môžete predložiť

Predchádzajúci víťazi boli ocenení za projekty, ako sú napríklad výmenné programy mládeže, športové, umelecké alebo kultúrne podujatia ale môžu mať aj formu internetových projektov s európskym rozmerom. Tu si môžete prečítať o projektoch predchádzajúcich víťazov.

Výhry

Najlepší projekt získa 7 500 EUR, druhý v poradí 5 000 EUR a tretí 2 500 EUR. Okrem finančnej odmeny dostanú traja európsky víťazi pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.

Jeden zástupca každého z 27 národných víťazov je na niekoľko dní pozvaný do Aachenu, kde sa zúčastní niekoľkých podujatí vrátane slávnostného odovzdávania ceny pre mládež, ktoré sa koná vždy dva dni pred Nanebovstúpením Pána, čo je deň, kedy sa udeľuje prestížna Medzinárodná cena Karola Veľkého mesta Aachen.

Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupcovia Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

Váš projekt taktiež získa publicitu prostredníctvom mediálnych kanálov Európskeho parlamentu a nadácie.

… A v neposlednom rade, počas vášho pobytu v Aachene budete mať jedinečnú šancu stretnúť sa a nadviazať spoluprácu s ďalšími aktívnymi mladými ľuďmi z celej Európy, podeliť sa pred európskymi lídrami o vašu predstavu o Európe a pre mnohých z vás to bude začiatok dlhotrvajúcich priateľstiev s rovnako zmýšľajúcimi mladými ľuďmi z celej Európy!

 

Viac informácií nájdete na týchto odkazoch:

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk/introduction.html

https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/2020/janu-r-2021/karol-velky.html

https://www.facebook.com/europskyparlament/photos/a.268119008085/10159115387163086/