Prednáška / Bratislava

Dopplerov jav a jeho využitie v medicíne

Plagát podujatia: Dopplerov jav a jeho využitie v medicíne

Dopplerov jav a jeho využitie v medicíne. Zdroj: SNM


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na vedecko-populárnu prednášku Dopplerov jav a jeho využitie v medicíne v rámci Klubu astronómov SNM. Téma prednášky bude venovaná Christianovi Dopplerovi a javu, ktorý je po ňom pomenovaný. Konkrétne sa budeme sústrediť na využitie Dopplerovho javu v medicíne.

Kedy a kde sa prednáška Dopplerov jav a jeho využitie v medicíne uskutoční

Prednáška sa uskutoční 4. apríla 2024 od 17.30 v Objavovni Prírodovedného múzea SNM (3. poschodie), Vajanského nábrežie 2 v Bratislave.

Vstup na podujatie je voľný.

O prednáške Dopplerov jav a jeho využitie v medicíne

Christian Doppler (1803 – 1853) bol významný matematik a fyzik rakúskeho pôvodu. V diele “O farebnom svetle dvojhviezd a niektorých iných nebeských telies” (1842) matematicky sformuloval jav, ktorý nesie jeho meno – Dopplerov jav. Tento významný vedec rakúskeho pôvodu pôsobil ako profesor aj na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici. V 20. storočí sa začal využívať Dopplerov jav v medicíne na meranie prietoku krvi, čo sa doteraz používa v sonografickej diagnostike.

Kto bude prednášať

Prednášať bude MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, angiologička (cievna lekárka) z Angiologickej ambulancie Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave.

Viac info

https://www.snm.sk/muzea-snm/prirodovedne-muzeum/prirodovedne-muzeum/navstivte/podujatia?clanok=dopplerov-jav-a-jeho-vyuzitie-v-medicine

https://www.facebook.com/events/1186735769162153/