CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek

Banner na podujatie Vedecká cukráreň na tému Dobré a zlé tuky na tanieri - vianočné pečenie bez výčitiek. Prednášajúca: Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

V utorok 13. 12. 2022 o 9.00 hod., na 2. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Prednášajúca

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. je vedeckou pracovníčkou Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (CEM SAV) v Bratislave a prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu. Má vyše 30-ročné skúsenosti s kardiovaskulárnym výskumom a vývojom liečiv zameraných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych porúch. 

Téma

V prednáške sa budeme zaoberať problematikou tukov. Objasníme, akú úlohu majú všeobecne tuky v našom organizme, ako na náš organizmus vplýva cholesterol a aký vplyv má konzumácia tukov na naše zdravie.  Zároveň sa budeme venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity a stručne poukážeme na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity. A keďže sa prednáška koná už v pokročilom čase predvianočných príprav, prednášajúca nám prezradí aj niektoré recepty, ktoré sú vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“, teda s použitím zdravých tukov v primeranom množstve.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.