Iné / celé Slovensko

Deň otvorených dverí UK v Bratislave

Banner podujatia: Deň otvorených dverí UK v Bratislave

Toto podujatie už prebehlo.

Dozviete sa najzaujímavejšie a najpodstatnejšie informácie z fungovania UK v Bratislave, uplatnenia absolventov či bežného života študentov. A hlavne, zodpovieme vaše otázky.

Prezentácie budete môcť sledovať live cez Facebook alebo Youtube.

Chcete sa opýtať niečo špecifické? Vieme, že otázky sú dôležité, nech už bádate o kvalitnom štúdiu alebo o vzniku vesmíru. Okrem tradične vyčleneného času na Q&A počas live streamov sme si pre vás tento rok pripravili niečo špeciálne. Súčasťou online podujatia budú virtuálne stánky fakúlt, v ktorých nielenže spoznáte konkrétnu fakultu a získate odpovede, ale možno stretnete aj vašich budúcich spolužiakov. K dispozícii vám budú cez MS Teams počas celého trvania udalosti.

Neprestaň sa pýtať. Pretože správne rozhodnutia sa rodia zo správnych otázok. Otázky môžete položiť cez https://app.sli.do/event/bwzuvrev/live/questions

Program

DOD UK sa uskutoční online 3. novembra 2021.
9:10 – 9:25: Lekárska fakulta
9:25 – 9:40: Jesseniova lekárska fakulta
9:40 – 9:55: Prírodovedecká fakulta
9:55 – 10:10: Farmaceutická fakulta
10:10 – 10:25: Fakulta telesnej výchovy a športu
10:25 – 10:40: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10:40 – 10:55: Fakulta managementu
10:55 – 11:10: Právnická fakulta
11:10 – 11:25: Fakulta sociálnych a ekonomických vied
11:25 – 11:40: Filozofická fakulta
11:40 – 11:55: Pedagogická fakulta
11:55 – 12:10: Evanjelická bohoslovecká fakulta
12:10 – 12:25: Rímskokatolícka cyrilometodská fakulta
12:25 – 12:30: Záver

Viac info

https://www.facebook.com/events/878537439441821/

Deň otvorených dverí – Študujte na Univerzite Komenského v Bratislave (uniba.sk)