Prednáška / Bratislava

Deň otvorených dverí na ÚH SAV


Toto podujatie už prebehlo.

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave s podporou Slovenského národného výboru pre IHP UNESCO
usporiadajú 27. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

TRANSPORT  VODY,  CHEMIKÁLIÍ  A ENERGIE
V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA
v podmienkach klimatickej variability

Termín: 11. november 2020, 8.00 – 16.00
Miesto: Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

 

Pozvánka (pdf 482 kB)

Stránka podujatia