Iné / celé Slovensko

Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Banner podujatia: Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Aj v roku 2023 pre Vás Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave pripravuje zaujímavé expozície odborných pracovísk, tentokrát už priamo v priestoroch fakulty.

Ak nemôžete prísť osobne objavte svoje štúdium na https://www.budprirodovedcom.sk.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

DOD Prif UK 2023 sa uskutoční 10. februára od 9.00 na adrese Ilkovičova 6, Bratislava (Prif UK).

Linky na virtuálne miestnosti

Linky budeme postupne pridávať na toto miesto:

KATEDRA GEOCHÉMIE https://hub.link/xonhswk

KATEDRA JAZYKOV https://hub.link/DWWmQRT

KATEDRA ORGANICKEJ CHÉMIE https://hub.link/SXGhUFa

KATEDRA ENVIRONMENTÁLNEJ EKOLÓGIE A MANAŽMENTU KRAJINY https://hub.link/ucvT6KQ

KATEDRA PEDOLÓGIE https://hub.link/4MHqj5R

KATEDRA ŽIVOČÍŠNEJ FYZIOLÓGIE A ETOLÓGIE https://hub.link/RZF3n9Q

ODDELENIE INŽINIERSKEJ GEOLÓGIE https://hub.link/hCuXkxh

KATEDRA MIKROBIOLÓGIE A VIROLÓGIE https://hub.link/kqNcwEQ

KATEDRA BOTANIKY https://hub.link/o9iXuR4

ÚSTAV LABORATÓRNEHO VÝSKUMU GEOMATERIÁLOV https://hub.link/AwfDApT

KATEDRA ANALYTICKEJ CHÉMIE https://hub.link/AseZ9Dp

MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA https://hub.link/rjDfaiz

KATEDRA MINERALÓGIE, PETROLÓGIE A LOŽISKOVEJ GEOLÓGIE https://hub.link/3MFvY6P

KATEDRA GEOLÓGIE A PALEONTOLÓGIE https://hub.link/SWGK2JF

KATEDRA ANTROPOLÓGIE https://hub.link/eFSxjhu

KATEDRA FYZICKEJ GEOGRAFIE A GEOINFORMATIKY https://hub.link/ycfVVzE

KATEDRA FYZIOLÓGIE RASTLÍN https://hub.link/FixagTb

KATEDRA FYZIKÁLNEJ A TEORETICKEJ CHÉMIE https://hub.link/WLFpqBH

Viac info

https://fns.uniba.sk/den_otvorenych_dveri/