CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Dá sa rastlina uspať? O elektrických signáloch a anestézii v rastlinách


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Utorok 18. apríla o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Hoci rastliny nemajú neuróny, dokážu generovať a šíriť elektrické signály. Tie sa v rastlinách roznášajú prostredníctvom cievnych zväzkov a dokážu tak informovať vzdialené orgány, napríklad o útoku herbivora. Elektrické signály v rastlinách spúšťajú rôzne reakcie, od sklapnutia listu mäsožravej mucholapky až po aktiváciu génovej expresie. Nedávne štúdie odhalili, že sa na prenose elektrického signálu v rastlinách podieľa rovnaká trieda glutamátových receptorov, aké sa nachádzajú v mozgu človeka.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 17. 4. 2023.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD., vyštudoval fyziológiu rastlín na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa venuje štúdiu fotosyntézy a elektrickej signalizácie rastlín. Objektom jeho špeciálneho záujmu sú popri bežných rastlinách najmä mäsožravé rastliny.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.