CVTI SR, Iné / celé Slovensko

CZ – SK informačný deň k výzve ERA 2023

Banner ERA

Toto podujatie už prebehlo.

Na podujatí predstavíme výstupy výziev ERA 2021 a 2022, skúsenosti českých a slovenských partnerov v úspešných projektoch a detailne aj témy výzvy 2023, ktorá bude otvorená v období 6. decembra 2022 – 9. marca 2023.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť

Česko – slovenský informačný deň k témam výzvy ERA na rok 2023 sa uskutoční dňa 30. novembra 2022 v Bratislave od 13:00 do 15:30 hod. Účasť bude možná tak fyzicky (Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská 8A, Bratislava, miestnosť 235), ako aj online (cez Webex).

Na podujatie je potrebná registrácia.

Program

  • Obecný úvod a výstupy výzev ERA 2021 a 2022 (Anna Vosečková, TC AV)
  • Najčastejšie komentáre hodnotiteľov (Květoslava Papanová, CVTI SR)
  • Úspešný projekt z výzvy ERA 2021 (Tatiana Kováčiková, Žilinská univerzita v Žiline)
  • Úspešný projekt z výzvy ERA 2022 (Lenka Henebergová, FTVS UK Praha)
  • Téma výzvy ERA 2023 (Anna Vosečková a Kvetoslava Papanová)
  • Diskusia a záver

Viac info

Program podujatia (.pdf)

https://eraportal.sk/podujatia/cz-sk-informacny-den-k-vyzve-era-2023/