Prednáška / celé Slovensko

Cybersecurity

Oznámenie o hackerskom útoku. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Študentské centrum Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Kyndryl ČR, spol. s r. o. organizujú online prednášku na tému Cybersecurity.

Témy

  • Poznáte všetky hrozby kyberpriestoru?
  • Viete ako chrániť svoje údaje alebo účty?
  • Budeme diskutovať o súkromí, sociálnych médiách, víroch, kyberšikane,..

Kedy a ako sa prednáška Cybersecurity uskutoční

Prednáška sa uskutoční 15. marca 2023 od 11.00 do 12.30 h., online cez MS Teams.

Podujatie prebehne v anglickom jazyku.

Prednášajúca

Michaela Slouková, Squad Leader Nordic

Viaco info

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1502-cybersecurity