CVTI SR, Prednáška / Levoča

Čo hovorí rieka?

Plagát podujatia: Čo hovorí rieka? – Európska noc výskumníkov 2023

Čo hovorí rieka? Zdroj FB: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči


Toto podujatie už prebehlo.

Záver septembra už tradične patrí Európskej noci výskumníkov, ktorá sa postupne udomácňuje aj v programovej ponuke Múzeum špeciálneho školstva v Levoči.

Témou tohtoročného sprievodného podujatia ENV 2023 bude voda.

Kedy a kde sa podujatie „Čo hovorí rieka?“ uskutoční

Zážitkové besedy sa uskutočnia 29. septembra 2023 od 8:00 v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28, Levoča.

Besedy odštartujú ráno o 8:00 hodine a budú sa opakovať v približne 90-minútových intervaloch, celkovo 5 besied. Kapacita jednej besedy bude cca 50 účastníkov. Posledné zážitkové rozprávanie, určené širokej verejnosti začne o 15:00 hod. a potrvá do 17:00 hod. 

O podujatí

V dôsledku klimatických zmien, bolo posledných 8 rokov najteplejších v histórii meteorologických pozorovaní. Toto zvyšovanie teploty spolu s poklesom atmosférických zrážok narúša prirodzený kolobeh vody a mení vodnú bilanciu v krajine, čím sa zvyšuje ohrozenie spojené s množstvom resp. kvalitou vody v krajine. Beseda bude orientovaná na predstavenie výskumu na horskom toku Javorinka, o cykle a transfere prvkov v jednotlivých zložkách riečneho ekosystému a o význame výskumu vodných útvarov v predpovedaní dopadov klimatických zmien.

Pre koho je podujatie určené

Témou zážitkových besied, určených najmä študentom stredných škôl v Levoči (študentom gymnázií, strednej odbornej školy pedagogickej a strednej odbornej školy Majstra Pavla), žiakom 2. stupňa špeciálnych základných škôl (najmä nevidiacim) a širokej verejnosti (v popoludňajších hodinách) bude VODA.

Každá zážitková a interaktívne beseda bude prispôsobená zloženiu publika, jeho vekovej kategórii, ako aj zdravotnému znevýhodneniu.

Kto bude prednášať

Mgr. Martina Haas, PhD., hosťka a odborná garantka podujatia, ktorá pôsobí na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine.

Viac info

https://msslevoca.sk/europska-noc-vyskumnikov-2023/
https://www.facebook.com/events/867963024974802/