Konferencia /

CERN – Slovakia Event 2015/CERN a Slovensko 2015


Toto podujatie už prebehlo.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR, delegácia SR v CERNe a európska organizácia pre jadrový výskum CERN sa dohodli na zorganizovaní svojho druhu ojedinelej konferencie CERN Slovakia Event 2015/CERN a Slovensko 2015, ktorá pozostáva z dvoch samostatných podujatí. Prvým je CERN – SLOVAKIA INDUSTRY AND KNOWLEDGE TRANSFER EVENT CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ, ktoré sa uskutoční 24. marca 2015 od 9.00 do 18.00 hod. v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR na Mierovej 19 v Bratislave za účasti čelných predstaviteľov z CERNu, uvedených ministerstiev, Obchodnej komory SR, ďalších zainteresovaných slovenských inštitúcií z akademickej sféry a priemyslu, slovenských firiem s potenciálom a záujmom spolupracovať s CERNom v oblasti verejného obstarávania a transferu vedomostí a technológií.

Prednášky sú rozdelené do štyroch sekcií: Sekcia 1: Verejné obstarávanie – Dodávky do CERNu; Sekcia 2: Slovenský priemysel – možnosti spolupráce s CERNom; Sekcia 3: Transfer vedomostí a technológií; Sekcia 4: Transfer technológií na Slovensku.

Účastníci budú mať možnosť prezentovať svoje propagačné materiály a počas podujatia individuálne rokovať s delegáciou CERNu v samostatnej miestnosti. Po ukončení programu po 18.00 hod. je plánovaná spoločná večera s ochutnávkou pezinských vín a miestnych špecialít.

Svoj vážny záujem o účasť na podujatí prosíme potvrďte do 18. 02. 2015 zaslaním emailu na adresu adriana.shearman@cvtisr.sk Na otázky súvisiace s podujatím Vám  ochotne odpovie Mgr. Miroslav Kubiš, mobil: 0917 36  284,  tel.: 02 69 253 110 alebo miroslav.kubis@cvtisr.sk. Organizačný výbor CERNu zašle vážnym záujemcom o účasť na podujatí oficiálnu pozvánku s podrobným programom. Účasť na podujatí je bezplatná.