Výzva / celá Európa

CASSINI Business Accelerator

Banner podujatia: CASSINI Business Accelerator

Toto podujatie už prebehlo.

CASSINI Business Accelerator bude intenzívny šesťmesačný program v oblasti vesmírnych technológií. Ponúka obchodné a investičné poradenstvo na najvyššej úrovni, školenia, podujatia a počiatočné financovanie s cieľom zlepšiť schopnosť začínajúcich a rozširujúcich sa spoločností a dosiahnuť trvalý komerčný rast v oblasti vesmírnych aplikácií.

Dokedy je možnosť prihlásiť sa

Do 31. marca 2023 majú európske vesmírne startupy a scaleupy možnosť prihlásiť sa do CASSINI Business Accelerator.

Pozrite si

Čo ponúka účasť v akcelerátore vesmírnym startupom a scaleupom

  • Mentoring 1 na 1 a podporu pri získavaní finančných prostriedkov,
  • medziodvetvové synergie medzi vesmírnymi a nevesmírnymi odvetviami,
  • orientáciu na medzinárodný rast, zameranie na predaj a investície,
  • hybridné školenia a e-learningové moduly,
  • prístup ku kľúčovým stakeholderom v celej Európe,
  • poukaz v hodnote 75 000 EUR pre startupy, ktoré úspešne dokončia program.

Časový harmonogram

Deadline na podávanie žiadostí: 31. marec 2023
Výber startupov: apríl 2023
Začiatok programu: 1. máj 2023

Viac info

https://eraportal.sk/aktuality/cassini-business-accelerator/

https://businessaccelerator.cassini.eu/