CVTI SR, Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Vodík – nosič energie pre budúcnosť

Vedecká cukráreň

Toto podujatie už prebehlo.

Vedecká cukráreň sa uskutoční 30. 9. 2020 bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený na YouTube kanáli CVTI SR.

Ing. Lukáš Tóth 
Hosť: Ing. Lukáš Tóth, doktorand
na Katedre energetickej techniky SjF TUKE

Dátum a čas: október 2020
Miesto: YouTube kanál CVTI SR
 

 

Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s vodíkom, jeho vlastnosťami, históriou jeho využitia (vesmírne lety, zbrane, doprava) ako aj prezentovať metódu výroby v súčasnosti a budúcnosti. Hovoriť budeme aj o systéme fungovania palivových článkov a ich využití najmä v doprave, či už lodnej, pozemnej, leteckej či vesmírnej.

 

Zároveň sa oboznámime aj s výskumom, ktorý sa realizuje na Katedre energetickej techniky SjF TUKE. Dozvieme sa, ako vyzerá možný vývoj využitia vodíka na Slovensku v blízkej budúcnosti a čo je potrebné urobiť, aby sa výraznejšie rozšírilo jeho používanie v praxi. Na prednáške si ukážeme aj model vodíkového automobilu.

 

Vedecká cukráreň

Výskum Ing. Lukáša Tótha je zameraný na riešenie problematiky prepojenia plazmových reaktorov na spracovanie komunálneho odpadu so systémami na separáciu a spracovanie vodíka pre jeho následné použitie napr. v automobiloch.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa zúčastňuje na podujatiach ako sú strojárske veľtrhy či autosalóny, kde sa snaží oboznámiť verejnosť s vývojom vodíkových technológií a zároveň prezentovať, ako je to s vývojom týchto technológií na Slovensku. Je tiež riešiteľom niekoľkých projektov spojených s vodíkovými technológiami alebo s technológiou spracovania odpadov v plazmových reaktoroch.

 

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020, ktorý sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020.

 

Youtube kanál CVTI SR so záznamami uskutočnených podujatí

Podujatie na FB

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí