Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti rakovine vedci vylepšujú podmienky biosenzora

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: červené krvinky; Pixabay.com /allinonemovie/

Glykány môžu mať rôzne úlohy v rôznych tkanivách, napr. podporujú skladanie proteínov, zlepšujú ich stabilitu, zúčastňujú sa bunkovej adhézie, imunitných reakcií, intra a extra celulárnej komunikácie, špecificky rozpoznávajú iné molekuly a mnoho ďalších. Zmeny v glykánových štruktúrach sú spojené s patologickými stavmi v bunke, pričom niekedy priamo súvisia s progresiou rakoviny.

Hovoríme o takých typoch ako rakovina prostaty, žalúdku, hrubého čreva, pľúc, pažeráku. Imunitný systém na problémy reaguje vytvorením protilátok, ktoré sú vedci schopní objektívne merať pomocou biosenzorov. Včasná diagnostika je tak jeden z najdôležitejších aspektov pri záchrane života a zvýšení kvality života pacienta.

V práci Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov sa Anna Blšáková a Ján Tkáč (Chemický ústav SAV, Bratislava) zameriavajú na optimalizáciu podmienok glykánového biosenzora citlivého na anti-Tn protilátku (2C4) a lektín DBA. „Sledujeme vplyv elektrochemickej aktivácie pri príprave biosenzora. Skúmame rôzne modifikované uhlíkové povrchy sieťotlačených elektród pomocou diferenčnej pulznej voltampérometrie,“ uvádzajú vo svojej práci.

Zapojili sa s ňou do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Ako priblížila Anna Blšáková, medzi najdôležitejšie výsledky určite patrí optimalizácia a príprava samotného zariadenia na kvantifikáciu protilátky vytvorenej imunitným systémom proti aberantným glykánom (Tn, sTn, T antigény), vyskytujúcemu sa pri viacerých typoch rakovinových ochorení. „Ide ozariadenie, pri ktorom by sa v budúcnosti analyt stanovoval veľmi malou inváziou (odobratím vzorky krvi). Samozrejme, v súčasnosti ide len o prvotné vyšetrenie, po ktorom musia nasledovať ďalšie odborné vyšetrenia a konzultácie s odborníkmi na úplnú diagnostiku rakovinového ochorenia. Takýto biosenzor by mal byť natoľko citlivý, že by sa dalo ochorenie odhaliť ešte pred prejavením prvých príznakov, pretože imunitný systém reaguje veľmi skoro a rýchlo na zmeny prebiehajúce v organizme vytvorením auto protilátok, ktoré následne cirkulujú v krvi.“

Odborníčka pripomína, že ešte sú len na začiatku výskumu, a teda je potrebných ešte veľa meraní a optimalizácií. V budúcnosti plánujú vyvinutý glykánový biosenzor použiť na analýzu auto-protilátok voči aberantným glykánom, akým je Tn antigén priamo v sérach pacientov s rôznymi rakovinovými ochoreniami a porovnať to so zdravými jedincami. Následne by chceli stanoviť klinické parametre tohto biomarkera v diagnostike rozličných rakovinových ochorení.

„V budúcnosti význam spočíva v pomoci odhalenia ochorenia v skorých štádiách s veľmi jednoduchou a rýchlou obsluhou zariadenia – čo môže zachrániť život pacienta,“ poznamenala Anna Blšáková.

biosenzor

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie a ilustráciu poskytla: Anna Blšáková 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /allinonemovie/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky