Prednáška / Bratislava

BacPROTACs – Antibiotiká budúcnosti?

Profesor píše na tabuľu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Katedra genetiky PriF UK a Katedra biochémie PriF UK v spolupráci s občianskym združením Natura vás pozývajú na 126. prednášku BacPROTACs – Antibiotiká budúcnosti? v rámci Kuželových seminárov.

Kedy a kde sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční 23. februára 2024 (piatok) o 13:30 v miestnosti CH1-222 Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Pre doktorandky a doktorandov bude hneď po seminári neformálne stretnutie s rečníkom (v miestnosti CH1-222).

Kto bude prednášať

Dr. Tim Clausen Research Institute of Molecular Pathology, Vienna, Austria

Podrobnosti o rečníkovi a prednáške nájdete na linke: http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Clausen_Tim_2024.pdf

Viac info

https://fns.uniba.sk/2024-02-23-kuzela/