Prednáška / Košice

Atomové jadro: skvelý sluha, ale veľmi zlý pán

Atóm a kvantové vlny. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Vo vedeckej kaviarni M. Venhart vysvetlí históriu vývoja jadrových zbraní, operačného nasadenia v Hirošime a Nagasaki, objasní rôzne testy a súčasný arzenál. Uvedie niečo o ich nosičoch, tzv. nukleárnej triáde aj o tom, čo je reálne a kedy už hovoríme o povestnej Potemkinovej dedine.

Ďalšou hrozbou je, že prvýkrát v histórii sa jadrové elektrárne ocitli priamo na línii dotyku bojujúcich strán. M. Venhart bližšie vykreslí, čo by nás mohlo ohroziť a čo naopak nie.

Kedy a kde sa vedecká kaviareň uskutoční

V stredu 26. októbra 2022 o 18.00 hod sa v kaviarni PAPA na Kukučínovej 2 v Košiciach, ktorá je súčasťou košického Kulturparku Kasárne, uskutoční októbrová košická vedecká kaviareň venovaná jadrovej fyzike.

Viac info

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10687