Súťaž / celé Slovensko

Astronomická olympiáda 2024

Plagát podujatia: Astronomická olympiáda 2024

Astronomická olympiáda 2024. Zdroj: FB: Astronomická olympiáda


Toto podujatie už prebehlo.

Astronomická olympiáda (AO) je súťaž pre stredoškolákov a základoškolákov organizovaná na Slovensku už od roku 2007. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky, slúži však aj k výberu reprezentantov na IOAA – Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky. Tej sa každoročne zúčastňuje 5 najlepších študentov podľa výsledkov celoštátneho kola. Od roku 2007 sa im podarilo získať mnoho medailových úspechov.

Ako a dokedy sa môžem zapojiť

Vyplnené zadanie domáceho kola je potrebné zaslať na email: ao@aosk.sk do 15. marca 2024. Na každom liste riešenia nezabudnite uviesť meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a emailovú adresu.

Ako prebieha súťaž Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda je organizovaná v troch kolách. Ako prvé prebieha korešpondenčné domáce kolo, ktorého riešenie je potrebné odoslať elektronicky na mail ao@aosk.sk.

Úspešní riešitelia korešpondenčného kola, čiže tí riešitelia, ktorí získajú minimálne polovicu z maximálneho počtu bodov, postupujú do regionálneho kola, ktoré sa koná prezenčne na troch miestach naraz. Najlepší riešitelia regionálnych kôl postúpia na celoštátne kolo do Hurbanova. Piati najlepší súťažiaci z celoštátneho kola následne dostanú možnosť reprezentovať Slovensko na IOAA.

Termíny

Vyhlásenie výsledkov domáceho kola: 21. 3. 2024
Regionálne kolo: 4. 4. 2024
Celoštátne kolo: 20. 4. – 22. 4. 2024
Prípravné sústredenie ZMAS: 6. 7. – 12. 7. 2024
Prípravné sústredenie Hurbanovo: august 2024
Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky (IOAA) v Brazílii: 17. 8. – 27. 8. 2024

Viac info

https://www.astronomickaolympiada.sk/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090430808070