Prednáška / Bratislava

Aperitív: Pest-Buda as a Serbian Cultural Center

Kapitulská ulica v Bratislave ako súčasť Starého Mesta. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Pest-Buda ako srbské kultúrne centrum.

Kedy a kde sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 11. mája 2023 o 10.30 v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19 (v podkroví) v Bratislave.

Prednášajúci

Mgr. Dušan J. Ljuboja , M. A., Ateliér odd. interdisciplinárnej histórie Univerzity
Loránda Eötvösa

Viac info

https://www.history.sav.sk/index.php?id=prednasky-a-seminare