Prednáška / celé Slovensko

Aktuálne problémy reinforcement learningu

Banner: AI aplikácie na superpočítači.

Toto podujatie už prebehlo.

Výpočtové stredisko a Múzeum počítačov Centra spoločných činností SAV organizuje sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach.

Príďte si vypočuť slovenských odborníkov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére.

O prednáške

Reinforcement learning (učenie odmenou a trestom) – čo to je a ako to ako funguje, vrátane ukážok. Hlavné body prednášky budú:

  • Kľúčové úspechy v úlohach : Atari, GO, Hide and seek a ukážky vzniku deep reinforcement learning a AlphaGO.
  • Problém explorácie : riedke odmeny, ako napr. v úlohách : Montezuma’s revenge, Hide and seek. Ako „efektívne“ preskúmavame stavový priestor.
  • Omyly a pochybné publikácie – zhrnutie pokusov a omylov, ako informácia pre tých, ktorí sa budú tejto oblasti venovať, aby sa im vyhli.
  • Záver – ukážeme, čo sa v súčasnosti rieši, odkazy na knihy a overené materiály.

Prednášajúci

Ing. Michal Chovanec, PhD., Tachyum

Termín prednášky

10. mája 2022 o 17:00.

Ako sa môžete zúčastniť

Prednášky sa konajú v hybridnom formáte, je možné sa ich zúčastniť prezenčne vo Výpočtovom stredisku SAV v režime OP. Povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Pri registrácii na mieste je potrebné uviesť kontaktný email a telefónne číslo pre prípad nutnosti epidemiologického vyšetrovania.

Vzhľadom na neustále sa meniacu pandemickú situáciu a opatrenia vás o formáte konania jednotlivých prednášok budeme informovať najneskôr 5 dní pred konkrétnym podujatím. Informácie nájdete na našej stránke, sociálnych sieťach a všetkých zaregistrovaných na F2F prednášky budeme kontaktovať mailom.

Viac info

http://itkurzy.sav.sk/node/145/register (registrácia)

http://itkurzy.sav.sk/prednasky

https://www.facebook.com/VypoctoveStrediskoSAV/