Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Počítačová hra Vortoj spája pohyb, učenie a inkluzivitu

VEDA NA DOSAH

Existuje už dlhšie, dajú sa ňou učiť cudzie jazyky. V novej verzii slúži aj ľuďom s poruchou autistického spektra.

Globálna komunikácia. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Existujúcu počítačovú hru Vortoj, ktorá umožňuje učiť sa cudzie jazyky interaktívnym spôsobom prostredníctvom podložky určenej na skákanie, jej tvorcovia vynovili. Urobili ju inkluzívnejšou, čo znamená, že sa ňou môže učiť cudzie jazyky čo najširšie spektrum záujemcov. Prispôsobili ju aj potrebám ľudí s poruchou autistického spektra (PAS) a tiež ju vylepšili po dizajnovej stránke. Unikátny vzdelávací projekt sa zrodil v dielni občianskeho združenia Edukácia@Internet (E@I) vďaka podpore z fondu SK-NIC.

Už pôvodnú betaverziu hry Vortoj vyvinulo združenie E@I. Fungovala ako skvelá pomôcka pre tých, ktorí sa učia cudzí jazyk, avšak mala svoje limity. Hráči sa vďaka nej síce mohli skvele zabaviť, no už museli vopred ovládať väčšinu slov v cudzom jazyku a primárne si iba precvičili, či ich ovládajú správne. Obsahovala iba jeden herný mód, dva stupne náročnosti a mala príliš výrazné vizuálne efekty.

Hra Vortoj prešla množstvom zmien

Cieľom projektu Vortoj – pomoc autistom vzdelávacou hrou bolo spraviť hru Vortoj inkluzívnejšou a umožniť ľuďom s PAS zvýšiť si kvalitu života a zlepšiť znalosti v cudzích jazykoch. Pri ľuďoch s autizmom sa vyučovaniu cudzích jazykov totiž venuje minimum času, keďže mnohokrát majú problém ovládať aj svoj materinský. Združenie E@I však túto výzvu nepovažovalo za nemožné prekonať.

Pohľad na zobrazenie počítačovej hry Vortoj a k počítaču pripojené skákacie podložky. Zdroj: Edukácia@Internet

Zobrazenie počítačovej hry Vortoj a podložky určenej na skákanie. Zdroj: OZ Edukácia@Internet

Hra Vortoj si v rámci tohto projektového cyklu prešla množstvom premien. Z pôvodnej verzie má iba základ a originálnu myšlienku – pomôcť ľuďom v učení sa cudzieho jazyka spôsobom, ktorý je zároveň zdravý pre telo a spojený so skákaním.

Všetky zmeny a novinky v hre sú dizajnovo opodstatnené, pričom sa vyberali na základe spätnej väzby z testovania hry v centre organizácie SPOSA Bratislava, ako aj ďalších deviatich organizácií, ktoré sa venujú práci s autistami po celom Slovensku.

Cudzí jazyk pre každého

Aktuálna verzia je teda vhodná úplne pre všetkých, či už je daný používateľ autista, alebo nie. Vďaka hre Vortoj sa môže každý učiť slovíčka v cudzích jazykoch zábavnou a hravou formou, pretože sú prichystané štyri herné módy, tri stupne náročnosti, prehľadný a vylepšený dizajn ako aj možnosť vytvoriť si profil a zvyšovať si svoju úroveň i skóre. Jedno je isté, vďaka tejto modernej a inkluzívnej pomôcke na učenie sa cudzích jazykov sa určite nudiť nebudete.

Zobrazenie počítačovej hry Vortoj na obrazovke počítača. Zdroj: Vortol_počítačová hra. Zdroj: Edukácia@Internet

Zobrazenie počítačovej hry Vortoj na obrazovke počítača. Zdroj: OZ Edukácia@Internet

Hra Vortoj má šancu dostať sa do bežných škôl

Koordinátor o. z. Edukácia@Internet Peter Baláž takto opisuje svoje pocity z blížiaceho sa záveru projektu: „Celý náš tím si uvedomuje urgentnosť a závažnosť situácie spojenej s autizmom, a sme preto veľmi radi, že sme mohli takýmto spôsobom prispieť k jej riešeniu. Rovnako však cítime obrovskú zodpovednosť, keďže nanešťastie nejde o projekt alebo o cieľovú skupinu, ktorej sa bežne venuje dostatočná pozornosť. Pevne dúfame, že tento projekt naozaj naplní svoj účel a pomôže ľuďom s PAS zvýšiť si kvalitu svojho života, pretože to bolo od začiatku jeho zámerom. V neposlednom rade však taktiež veríme, že podobných projektov pre ľudí s autizmom bude čoraz viac a že aj priamo my ako občianske združenie budeme mať opäť možnosť takýmto spôsobom pomôcť tým, ktorí to reálne potrebujú. Zároveň chceme našu hru Vortoj ponúknuť aj bežným slovenským školám, kde by mohla značne napomôcť uskutočniť túžbu a heslo J. A. Komenského – škola hrou. Táto hra, ktorá prepája pohyb (skákanie) s učením sa jazyka, má na to všetky predpoklady. Veríme, že o nejaký čas ju budú môcť využívať žiaci základných a stredných škôl – či už v rámci hodiny ako spestrenie vyučovania, alebo aj ako neformálnu aktivitu počas prestávok.“

Tlačová konferencia, na ktorej bude prezentovaná finálna verzia hry Vortoj, sa bude konať 26.10. od 11.00 v priestoroch ZCV Aurelium v Bratislave (Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3 (areál Matador) 831 04 Bratislava-Nové Mesto). Účasť všetkých záujemcov o túto hru je vítaná.

Viac informácií a aktualít o hre Vortoj môžete nájsť na stránke https://vortoj.net.

Zdroj: TS Edukácia@Internet
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky