Konferencia / celé Slovensko

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

Prírodná rezervácia Vihorlatský prales bola vyhlásená v roku 2020. Nachádza sa na území Národného parku Vihorlat a obklopuje jazero Morské oko. Zdroj: europeanbeechforests.org

Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom vedeckej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR. Prezentovať sa budú výsledky úlohy prípravy
nového Národného lesníckeho programu a ďalších úloh riešiacich problematiku ekonomiky a politiky lesného hospodárstva. Témou budú výsledky projektov APVV TestPESLes, zameraného
na platby za ekosystémové služby lesa, a ECOFORMAN zameraného na hodnotenie dopadov manažmentu lesov v chránených územiach.

Ako sa môžem prihlásiť

Bližšie informácie o spôsobe ako sa prihlásiť na online konferenciu budú zaslané na váš email, ktorý je nutné najneskôr do 7. decembra 2021 zaslať na adresu: lubica.besinova@nlcsk.org

Kedy sa konferencia uskutoční

14. december 2021, online cez MS Teams.

Viac info

Pozvánka (.pdf)

https://web.nlcsk.org/?p=194611