Súťaž /

Ako recyklujem (výtvarná súťaž)


Toto podujatie už prebehlo.

Výtvarná súťaž je už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V roku 2017 sa uskutoční už jej 12. ročník a témou tohtoročnej súťaže je Ako recyklujem. V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o možnostiach recyklácie. Na stvárnenie tejto predstavy môžu žiaci použiť rôzne výtvarné techniky. 

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 11 do 16 rokov. Autor výtvarnej práce zasiela svoju výtvarnú prácu spolu s priloženým vyplneným formulárom prihlášky poštou na adresu Centra vedecko-technických informácií SR.

Vecné ceny a diplomy budú víťazom výtvarnej súťaže odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov výtvarnej súťaže počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2017.

Viac informácií, štatút, prihlášku, nájdete na stránke Týždeň vedy a techniky na Slovensku