Prednáška, Výstava / Košice

70 rokov CERN – Inšpirácia pre budúcnosť

70 rokov CERN – Inšpirácia pre budúcnosť

70 rokov CERN – Inšpirácia pre budúcnosť. Zdroj: indico.cern.ch

Pri príležitosti tohto výročia organizuje slovenská komunita fyzikov vysokých energií výstavno-prednáškovú akciu 70 rokov CERN-u – Inšpirácia pre budúcnosť.

Kedy a kde sa 70 rokov CERN – Inšpirácia pre budúcnosť uskutoční

Akcia sa uskutoční 19. – 21. júna 2024 v Steelparku, Kukučínova 2, Košice.

Prosím zaregistrujte sa na dopoludňajší program (9.00 – 12.00) pre stredné školy: https://indico.cern.ch/event/1410756/
Prihlášky sa môžu podávať do 10. júna 2024 e-mailom na: janka.vrlakova@upjs.sk, adela.kravcakova@upjs.sk.
Na túto časť sa môže prihlásiť len obmedzený počet účastníkov.

Pre koho je akcia určená

Výstavno-prednášková akcia 70 rokov CERN – Inšpirácia pre budúcnosť je určená pre stredné školy a verejnosť.

Čo na vás čaká

Program pre školy

  • Populárne prednášky o výskume v CERN, fyzike častíc a nielen o tom
  • Ukážky detekcie elementárnych častíc
  • Stavba detektora elementárnych častíc – hmlovej komory

Program pre verejnosť

  • Prednášky odborníkov o fyzike častíc a slovenskej účasti na experimentoch v CERN
  • Výstava v budove Steelparku

V Košiciach je naplánovaná virtuálna prehliadka Dátového centra v CERN-e vo štvrtok 20. júna dopoludnia.

O podujatí

Výstava

Výstava je určená nielen pre študentov stredných škôl,  ale aj širšiu verejnosť. Je tvorená veľkoplošnými postermi, ktoré návštevníkov oboznámia s elementárnymi časticami vrátane Higgsovho bozónu, s urýchľovačmi v CERN, s rozmanitým výskumom a vývojom nových špičkových technológií.

Sprievodný program

Dopoludnie bude venované študentom stredných škôl a sprevádzajúcim učiteľom. V rámci tohto programu si môžu študenti vypočuť zaujímavé prednášky a môžu sa podieľať na stavbe jednoduchých detektorov častíc – hmlových komôr.

Popoludňajšie časti programu sú venované širšej verejnosti, pričom si môžete vypočuť prednášky napríklad o prínose CERN pre Slovensko, či o budúcnosti urýchľovačov.

Viac info

https://indico.cern.ch/event/1410756/

Program podujatia (indico.cern.ch)