Súťaž, Výzva / celé Slovensko

25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET – Prihlasovanie

Banner podujatia: 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Toto podujatie už prebehlo.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) organizuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami.

Kto a dokedy sa môže prihlásiť

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje projekty prihlasovať do 5. októbra 2022 (vrátane).  

Podrobné informácie o krajských kolách a registrácia je dostupná na www.festivalvedy.sk. Vedátorský projekt je možné prihlásiť cez odkaz https://www.festivalvedy.sk/wp2/registracia-projektu/.

O podujatí

Vedátorský projekt je výstupom samostatnej bádateľskej činnosti žiaka (často pod vedením učiteľa alebo rodiča), počas ktorej je na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebné využiť rôzne pomôcky, techniky a metódy skúmania, zbierania a vyhodnocovania údajov. Žiaci prezentujú svoj projekt formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

Tí najúspešnejší z krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Bratislave. Víťazi celoslovenského finále FVAT AMAVET získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce úspechy.

Viac info

https://www.festivalvedy.sk/