Výstava / Liptovský Mikuláš

100 rokov objavovania Važeckej jaskyne

Banner podujatia: 100 rokov objavovania Važeckej jaskyne

Toto podujatie už prebehlo.

Vstupný areál do Važeckej jaskyne bol známy ako „Diera pod Vŕškami“. Jej pokračovanie z dovtedy známej vstupnej siene v lete roku 1922 objavil Ondrej Adolf Húska (1898 – 1978), rodák z Važca, spolu s Adolfom Somrom, priateľom a učiteľom z Prahy a Jaroslavom Podlipským, švagrom a poštovým úradníkom z Košíc. Myšlienka na tento odvážny čin sa zrodila po Húskovej návšteve jaskýň Moravského krasu ešte ako študenta lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. Po prekopaní nánosov v terajšej „Chodbe objaviteľa“ prešli do neznámych a bohato vyzdobených častí jaskyne.

Kedy a kde bude prebiehať výstava 100 rokov objavovania Važeckej jaskyne

Výstava 100 rokov objavovania Važeckej jaskyne je inštalovaná v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Ul. Školskej 4 a môžete si ju prísť pozrieť od 7. septembra do 1. novembra 2022.

Výstava je spoplatnená.

O výstave

Dozviete sa o období objavovania jaskyne, ktoré sprevádzalo veľké nadšenie prvých objaviteľov z krásy a bohatstva podzemia i úsilie o sprístupnenie jaskyne verejnosti a jej vyhlásenie za chránený prírodný výtvor. Získate mnohé informácie o pokračovaní a perspektívach výskumu vo Važeckom krase, zoznámite sa s výsledkami paleontologického výskumu v jaskyni z roku 2010 a tiež s mnohými zaujímavými zbierkovými predmetmi, ktoré dokumentujú jej objavovanie.

Viac info

https://www.facebook.com/SMOPAJ

https://www.smopaj.sk/sk