Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?

Lenka Dudlák Sidorová

Príčinou súčasných problémov financovania zdravotníctva a iných oblastí je nedostatočná sociálna politika.

Banner k podcastu na tému Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?

Zdroj: CVTI SR

V súčasnosti začínajú do dôchodku odchádzať silné ročníky. Vedci vypracovali viaceré možné scenáre vývoja tejto situácie. Pri tom najoptimistickejšom bude v roku 2060 pripadať na sto detí dvesto seniorov. Pri menej optimistickom vývoji vychádza počet seniorov oproti počtu detí ešte vyšší. Aktuálne je to približne v pomere jedna k jednej. Aké dôsledky prinesie nárast starnúcej populácie? Aký potenciál má takzvaná strieborná ekonomika, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori?

Hlavnou príčinou problému financovania zdravotníctva či dôchodkového systému však nie je ani tak dôsledok ekonomického vývoja, ako skôr nedostatočnej sociálnej politiky. Situáciu tiež komplikuje úroveň nášho školstva, pre ktorú má veľká časť mladej potenciálnej pracovnej sily problém uplatniť sa na trhu práce.

Aké sú hlavné aspekty súvisiace so zmenami v demografii a na pracovnom trhu? Je automatizácia hrozbou alebo príležitosť na lepší vývoj? Ako sa na ňu pripraviť? Čomu sa oplatí venovať? Ktoré študijné odbory nemajú na pracovnom trhu perspektívu? Aká migračná politika by slovenskému trhu práce prospela? V čom spočíva kapitálová vybavenosť pracovníkov a ako je na tom Slovensko? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete v podcaste Veda na dosah.

Ing. Ivan Lichner, PhD., pôsobí ako vedecký pracovník v Ekonomickom ústave SAV. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na vývoj trhu práce, problematiku vplyvu starnutia populácie na verejné financie a jeho ďalšie socioekonomické aspekty. V poslednom období sa venuje problematike migrácie. Z metodologického hľadiska sa zaoberá tvorbou modelov na analýzu vplyvu štrukturálnych fondov na slovenské hospodárstvo, tvorbe regionálnych input-output tabuliek a modelom pre projekcie dopytu po práci.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby SpotifyApple Podcasts a ďalšie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky