Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa s vašou školou do súťaže a vyhrajte knihy do školskej knižnice

VEDA NA DOSAH

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2020, vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica 16. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Víťazná škola môže pre svoju knižnicu získať publikácie v hodnote 2000 eur.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Medzinárodný deň školských knižníc prvýkrát vyhlásila doktorka Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa pravidelne uskutočňuje každý štvrtý októbrový pondelok.

Hlavným cieľom celoslovenského projektu je ukázať žiakom, že s knihou sa dá pracovať aj zábavnou formou, a tak u nich podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k školskej knižnici a čítaniu. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou.

Priebeh a podmienky celoslovenského projektu

Školská knižnica, ktorá sa chce zúčastniť celoslovenského projektu, musí splniť nasledovné podmienky.

  • Vyplniť do 21. októbra 2020 elektronickú prihlášku, ktorá je dostupná na webe Slovenskej pedagogickej knižnice.
  • Zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 26. októbra 2020 na tému Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou.
  • Poslať stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte A4 v programe Word klasickou poštou najneskôr do 6. novembra 2020 na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava (stačí poštová pečiatka zo 6. novembra 2020) spolu s povinnými údajmi (názov a sídlo školy, e-mailová adresa školy, telefónne číslo školy, meno riaditeľky/riaditeľa školy, meno školskej knihovníčky/školského knihovníka, celkový počet účastníkov podujatia, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 6 – 8 fotografií z priebehu podujatia). Na obálke uviesť heslo „Podujatie“.
  • Prihlásiť do celoslovenského projektu len jedno podujatie.
  • Školská knižnica musí byť zriadená v súlade s platným právnym stavom.

Odporúčanie

Odporúča sa, aby školská knižnica na svoje podujatie pozvala rodičov žiakov, zriaďovateľa školy, predstaviteľov miestnej samosprávy, poprípade iných členov miestnej komunity.

Kritériá hodnotenia

Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa celoslovenského projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, bude hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou celoslovenského projektu, originalitu a vtipnosť podujatia, úroveň popisu podujatia po formálnej stránke. Absolútnym víťazom celoslovenského projektu sa stane školská knižnica, ktorá zorganizuje najzaujímavejšie podujatie.

Vyhodnotenie celoslovenského projektu

Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra 2020 na webe Slovenskej pedagogickej knižnice.

Cena celoslovenského projektu

Víťazom celoslovenského projektu venuje Slovenská pedagogická knižnica knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 €.

Zvláštne ceny celoslovenského projektu

Klub mladých čitateľov Albatros venuje prvej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 150 €.

Vydavateľstvo Tatran venuje druhej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 150 €.

ŠEVT, a. s. venuje prvej strednej škole mimo poradia víťazov 50 výtlačkov anglických novín First News z Veľkej Británie z ročníka 2019/2020 v hodnote 150 €.

Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka venuje tretej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 80 €.

Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI venuje druhej strednej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 80 €.

Organizátori

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slovenská pedagogická knižnica

Zdroj: Slovenská pedagogická knižnica

Foto: istockphoto.com

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky