Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do projektu: Záložka do knihy spája školy

VEDA NA DOSAH

Vedeli ste, že október je Medzinárodným mesiacom školských knižníc? Na jeho oslavu vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica dva projekty pre základné aj stredné školy.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Medzinárodný mesiac školských knižníc vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa slovenských knižníc.

Pri jeho príležitosti pripravila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave dva projekty, ktoré majú zlepšiť spoluprácu medzi školami, pomôcť k nadviazaniu nových kontaktov a tiež slúžiť na spoznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry a regionálnych zvykov.

9. ročník celoslovenského projektu: Záložka do knihy spája slovenské školy

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Tou je tento rok: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku). Výmenu záložiek môžu školy využiť aj na nadviazanie spolupráce, kontaktov a tiež na spoznávanie života v rôznych kútoch Slovenska.

Stredné školy, ktoré sa chcú zúčastniť celoslovenského projektu, musia vyplniť elektronickú prihlášku, a to do 30. septembra 2020. Podrobnosti o projekte sa môžete dozvedieť na webe Slovenskej pedagogickej knižnice.

11. ročník česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu medzi českými a slovenskými základnými školami i osemročnými gymnáziami prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Tou je tento rok: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Záložku si žiaci v tomto projekte vymenia so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť aj na nadviazanie spolupráce, kontaktov alebo na spoznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry či života žiakov v Českej republike.

Základné školy a osemročné gymnáziá, ktoré sa chcú zúčastniť česko-slovenského projektu, musia vyplniť elektronickú prihlášku, a to do 24. septembra 2020. Podrobnosti o projekte sa môžete dozvedieť na webe Slovenskej pedagogickej knižnice.

Organizátori: Slovenská pedagogická knižnica, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zdroj: Slovenská pedagogická knižnica

(DK)

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky