Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyšiel nový hodnotiaci rebríček Best Global Universities (BGU) 2019

VEDA NA DOSAH

Logo - Zdroj: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings

V prestížnom rebríčku Best Global Universities 2019 americkej spoločnosti U. S. News & World Report, ktorý zverejnil 1250 najvýznamnejších svetových univerzít, obsadila Univerzita Komenského 533. miesto. Opäť tak potvrdila svoju pozíciu najlepšej slovenskej univerzity. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa umiestnila na 934. mieste a Slovenská technická univerzita v Bratislave na 1121. mieste.

Rebríček Best Global Universities (BGU) už viac ako 30 rokov na konci októbra zverejňuje poradie najvýznamnejších svetových univerzít.  Zameriava sa výlučne na vedeckú činnosť univerzít, ktorú hodnotí na základe trinástich indikátorov s rôznymi váhami. Najväčšiu úlohu zohráva globálna a regionálna výskumná reputácia vysokej školy, ako aj počet a podiel vysoko citovaných indexovaných publikácií.

Okrem celkového rebríčka 1250 najlepších vysokých škôl sú zverejňované aj čiastkové rebríčky pre jednotlivé výskumné oblasti. UK získala vynikajúce umiestnenie v oblasti fyziky, kde sa spomedzi 600 hodnotených univerzít umiestnila na 144. mieste (spoločne s Univerzitou v Janove a Lisabonskou univerzitou) tesne za King’s College London (140. miesto) a Univerzitou v Osle (142. miesto).


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podľa rankingu Best Global Universities patrí taktiež medzi európsku elitu. Umiestnila na celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe. V rámci posudzovania slovenských univerzít je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku. Oproti minulému roku sa univerzita zlepšila v súhrnnom bodovom hodnotení, ku ktorého rastu prispelo zlepšenie indikátora globálnej reputácie UPJŠ v Košiciach.

„Umiestnenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je dôkazom pretrvávajúcej kvality výskumu a vedeckých výstupov univerzity a jej vedeckej profilácie. Dobré umiestnenie v prestížnych rankingoch nie je možné zabezpečiť inak ako dlhodobou kvalitnou prácou,“ zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Renomovaný rebríček Best Global Universities zostavuje U. S. News, ktorý zverejnil piate vydanie globálneho rankingu univerzít.  Best Global Universities Ranking sa zameriava na celosvetové porovnávanie univerzít s cieľom poskytnúť informácie najmä študentom a verejnosti o najúspešnejších univerzitách sveta. Pri svojom hodnotení zahŕňa celkovo 1250 top inštitúcií pochádzajúcich zo 75 štátov sveta.

UPJŠ v Košiciach sa už niekoľko rokov umiestňuje v renomovaných hodnoteniach a rankingoch – okrem Best Global Universities Ranking  napr. aj v rankingu URAP a U-Multirank – na dobrých pozíciách a pri porovnaní s inými slovenskými univerzitami je pravidelne v prvej dvojke až trojke,“ dodala prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Oproti minulému roku sa celkový počet univerzít figurujúcich v rebríčku nezvýšil, ale počet štátov odkiaľ sledované univerzity pochádzajú stúpol o jeden. Hodnotenie prebieha v dvoch základných krokoch, ktoré sa opierajú o výstupy Clarivate Analytics InCites a následného hodnotenia univerzít prostredníctvom 13 indikátorov s rôznou váhou.

Overall Best Global Universities – Top 10Oxford, univerzita
1.    Harvard University (US)
2.    Massachusetts Institute of Technology (US)
3.    Stanford University (US)
4.    University of California  Berkeley (US)
5.    University of Oxford (U. K.)
6.    California Institute of Technology (US)
7.    University of Cambridge (U. K.)
8.    Columbia University (US)
9.    Princeton University (US)
10.   University of Washington (US)

 

Informácie poskytli: Lenka Miller poverená zastupovaním vedúcej Oddelenie vzťahov s verejnosťou Univerzita Komenského v Bratislava a Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky