Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazmi vedeckej súťaže stredoškolákov BARS2022 sú gymnazisti z Vrbového

VEDA NA DOSAH

Za odmenu môžu prežiť mesiac v divokej prírode, navštíviť najstaršie lesy pod Himalájami či stopovať tigra.

Exkurzia so zástupcom veľvyslanectva Indie na Slovensku, Molpír, v pozadí Hlboča Foto: Peter Vršanský, Ústav zoológie SAV

Exkurzia so zástupcom veľvyslanectva Indie na Slovensku na hradisko Molpír. V pozadí je dolina Hlboča. Foto: Peter Vršanský, Ústav zoológie SAV

Do celoštátnej vedeckej súťaže stredoškolákov BARS2022 sa mohli prihlásiť trojčlenné tímy stredoškolákov. V prvom kole bolo ich úlohou vypracovať viaceré teoretické a praktické zadania, ktoré mali preveriť ich usilovnosť, vynaliezavosť, názory a reakcie na neriešiteľné úlohy. Išlo o zadania, ktoré súviseli priamo s prírodou, cieľovou oblasťou, logikou, filozofiou, medicínou i umením.

Mali napríklad vypracovať dôsledné odpovede na otázky, či môže dôjsť k súboju divokého tigra a divokého leva, aký je rozdiel medzi horským a dažďovým pralesom Indie či aký dopad by malo vyhubenie kliešťov. Pri praktických úlohách museli súťažiaci zveľadiť svoje vlastné prostredie.

Súťaž BARS2022 opäť oslovila množstvo mladých študentov a študentiek. Zapojilo sa do nej viac ako 200 žiakov a ich lektorov z celého Slovenska. 24 trojčlenných kolektívov splnilo náročné zadania a získalo titul úspešného riešiteľa. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach.

Víťazmi súťaže sa stali študenti z rusko-anglického bilingválneho Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. Ich náhradníkmi sa stali žiaci z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.

Víťazi a náhradníci budú mať možnosť prežiť mesiac v divokej prírode, navštívia najstaršie lesy pod Himalájami, budú stopovať tigra, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov Indie a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom v geologickom a paleontologickom výskume Gondwany (v spolupráci aj s Harvardovou a Cambridgeskou univerzitou).

Dešifrovanie na Smolenickom zámku Foto: Peter Vršanský, Ústav zoológie SAV

Dešifrovanie na Smolenickom zámku. Foto: Peter Vršanský, Ústav zoológie SAV

Najnáročnejšie rozhodovanie v histórii súťaže

„Musím v mene odbornej poroty povedať, že tento ročník bol najvyrovnanejší a to napriek tomu, že na vypracovanie bol vyčlenený doposiaľ najkratší čas. O vyrovnanosti hovorí aj fakt, že 4. miesto obsadil tím, ktorý pripravil vôbec najkvalitnejší program od roku 1993,“ zdôraznil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV, v. v. i. Dodal, že v histórii súťaže nebolo rozhodovanie také náročné ako tento rok. A to aj pre priateľskú atmosféru, ktorá na tohtoročnom sústredení vznikla napriek faktu, že sa hralo o tak veľa.

Finalisti a finalistky v Smoleniciach počas štvordňového sústredenia hravou formou absolvovali 12 rôznych testov a ďalších 15 aktivít, ktoré pripravili samotní žiaci.

„Finalistov sme v rámci programu zobrali na dve krátke medziodborové exkurzie na hradisko Molpír a do Národnej prírodnej rezervácie Hlboča. Okrem toho žiaci absolvovali aj celodenný výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy,“ doplnil paleobiológ Vršanský.

Ceny víťazom odovzdal a žiakov motivoval informovaním o najnovších míľnikoch indickej vedy zástupca Veľvyslanectva Indie v Bratislave s manželkou, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Róbert Ševčík a vedúci projektu Peter Vršanský zo SAV.

Vedeckú súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (so záštitou pána ministra), Veľvyslanectvom Indie na Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO.

Zdroj: TS SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky