Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského chce zvýšiť záujem stredoškolákov o slovenské univerzity

VEDA NA DOSAH

Jedným z problémov slovenského školstva je odchod slovenských študentov do zahraničia. Trend odchodu rastie každý rok. Zvrátiť sa ho rozhodla Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá chce osloviť najmä aktívnych stredoškolských študentov.

Hlavnou stratégiou univerzity je prilákať aktívnych študentov, ktorí sa zúčastňujú rozličných domácich i medzinárodných vedeckých súťaží. Motivovať ich chce univerzita najmä odpustením prijímacieho pohovoru alebo štipendiom, a to už počas prvého semestra štúdia.

„Kvalitnú univerzitu nerobia len kvalitní vedci a pedagógovia, ale aj kvalitní študenti. Práve oni sú hnacím motorom, ktorý posúva celú univerzitu vpred. Som presvedčený, že zvýšenie počtu kvalitných študentov sa časom prejaví aj na ešte kvalitnejšom štúdiu,“ vysvetľuje rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček.

Slovenské univerzity majú rovnako kvalitné študijné programy

V zahraničí študuje v súčasnosti viac ako 30 000 slovenských študentov. Najviac v Českej republike.

„Nemyslíme si, že české školy sú kvalitnejšie. Univerzita Komenského má rovnako kvalitné študijné programy. Niektoré sú lepšie u nás a niektoré zas u susedov. České vysoké školy však dlhodobo viac investujú do marketingu,“ hovorí prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk.

Prvýkrát sa preto Univerzita Komenského objaví aj na veľtrhu vzdelávania v Brne.

„Nejde až tak o oslovenie českých študentov, aby prišli študovať k nám. Je to skôr plán strednodobého obdobia. Momentálne by sme však chceli motivovať slovenských študentov rozhliadajúcich sa po štúdiu v Českej republike, aby predsa len zvážili štúdium na Slovensku,“ vysvetľuje toto rozhodnutie Masaryk. Záujemcov tu oslovujú spoločne s ďalšou univerzitou z Bratislavy, Slovenskou technickou univerzitou.

Okrem toho, organizuje Univerzita Komenského tento rok prvýkrát aj celouniverzitný deň otvorených dverí pre záujemcov zo stredných škôl, a to piateho novembra.

Vďaka spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom budú mať stredoškoláci v tento deň v voľno. Pre nerozhodnutých záujemcov budú všetky fakulty poskytovať informácie v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí a tí, ktorí už vedia, o ktorý študijný program majú záujem, sa môžu ísť pozrieť priamo na konkrétnu fakultu.

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky