Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied je naďalej najdôveryhodnejšou inštitúciou

VEDA NA DOSAH

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

Budova Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zdroj: Katarína Acel – Gáliková

Budova Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zdroj: Katarína Acel – Gáliková

Slovenská akadémia vied (SAV) je najdôveryhodnejšou spomedzi pätnástich porovnávaných inštitúcií na Slovensku. Podľa prieskumu, ktorý robila agentúra Focus začiatkom júna roku 2021, jej úplne alebo skôr dôveruje 74 percent respondentov.

V dôveryhodnosti sa SAV umiestnila tesne pred slovenskými vysokými školami, ktorým dôveruje 71,2 percenta respondentov.

Naopak, najmenšej miere dôvery sa tešia Národná rada Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky.

V porovnaní s minulým rokom, keď zber dát prebiehal na konci prvej vlny pandémie, zaznamenali najvýraznejší pokles dôvery.

„V športe býva heslo – Je ťažšie výsledok udržať, ako ho dosiahnuť. Z tohto pohľadu som veľmi potešený tým, že si už vo štvrtom prieskume po sebe udržujeme rovnakú čelnú pozíciu,“ okomentoval výsledky prieskumu v tlačovej správe SAV jej predseda profesor Pavol Šajgalík.

Dôvera k SAV je stabilne vysoká naprieč slovenskou spoločnosťou. Dôverujú jej všetky vekové kategórie nezávisle od vzdelania alebo povolania respondentov. Najnižší podiel respondentov, ktorí na otázku o dôvere voči SAV nevedeli odpovedať, bol medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi.

„To, že sa nám rozvrstvili ľudia, ktorí SAV dôverujú, považujem za to najdôležitejšie. Už to nie sú len dôchodcovia, ale dostávame sa aj do iných vekových kategórií a s prekvapením som zistil, že dôvera stúpa aj u ľudí, ktorí nemajú najvyššie vzdelanie. Dostávame sa tak do priestoru, ktorý sme do istej miery aj chceli obsadiť, pretože aj vo vzťahu ku konšpiračným teóriám musí hlas akadémie zaznievať a musí sa dotýkať najmä tých, ktorí takéto teórie a nepodložené správy prijímajú. Z tohto pohľadu je tento posledný prieskum verejnej mienky pre nás ešte význačnejší ako tie predošlé,“ konštatoval profesor Pavol Šajgalík.

Výsledky prieskumu hodnotí pozitívne aj sociológ Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

„Výsledok hodnotím ako dobré vysvedčenie pre SAV ako celonárodnú vedeckú inštitúciu. SAV si aj v porovnaní s minuloročnými rekordnými úrovňami dôvery nameranými v raných fázach pandémie, ktoré boli spojené s univerzálne vysokou mierou pocitu súdržnosti a vyššou mierou všeobecnej dôvery, udržala rovnako vysokú mieru dôveryhodnosti aj v roku 2021. Pritom v porovnaní s obdobím pred rokom je v roku 2021 dôvera v inštitúcie na Slovensku skôr nižšia. Dobrým vysvedčením pre SAV je aj klesajúci podiel respondentov, ktorí sa na otázku o dôvere k SAV nevedia vyjadriť,“ skonštatoval Miloslav Bahna.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 2. – 9. júna 2021 na vzorke 1011 respondentov.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky