Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sídlom Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti bude Bratislava

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok Bratislava (Zdroj:http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2968_en.htm)

Členské štáty EÚ sa dohodli na tom, že sídlom Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti bude Bratislava od októbra 2019.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová toto rozhodnutie uvítala slovami:

„Blahoželám Bratislave a vláde Slovenska k zvoleniu tohto mesta za sídlo Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti.

Od začiatku môjho mandátu je spravodlivá mobilita pracovnej sily kľúčovou prioritou. Voľný pohyb podporuje hospodársky rast, pomáha podnikom nájsť zručnosti, ktoré potrebujú, a ľuďom čo najlepšie využiť svoje schopnosti. Napriek tomu musí byť riadený. To si vyžaduje pravidlá, ktoré sú spravodlivé, jasné a účinne presadzované. Európsky orgán pre pracovné záležitosti je vrcholom tohto úsilia. Bude podporovať pracovnú mobilitu a členským štátom EÚ poskytne nástroje, ktoré potrebujú na efektívnejšiu spoluprácu a boj proti podvodom jej zneužívaniu.

Nariadenie o Európskom orgáne pre pracovné záležitosti bolo prijaté v rekordnom čase a som presvedčená o tom, že presun sídla Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti do Bratislavy prebehne hladko a rýchlo. Orgán začne svoju činnosť od októbra z Bruselu, kým sa nepresunie do svojho nového sídla. Pevne dúfam, že sa tento orgán čo najrýchlejšie presťahuje do Bratislavy a začne fungovať.“

Súboj o získanie sídla Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti sa odohral medzi Slovenskom, Cyprom, Lotyšskom a Bulharskom. Za Bratislavu hlasovalo v tajnej voľbe 15 ministrov. Získanie novej európskej agentúry považuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter za významný míľnik pre Slovensko, ktoré bolo jednou z posledných krajín bez európskej inštitúcie či agentúry. „Výhra v prvom kole je prejavom dôvery členských krajín v našu pripravenosť hostiť Európsky orgán pre pracovn záležitosti a najmä prejavom dôvery v naše skúsenosti s pracovnou mobilitou a našou schopnosťou spájať, čo sa preukázalo napr. pri riešení smernice o vysielaní pracovníkov. Priznám sa, že som nečakal, že to pôjde tak hladko. Vážim si každý jeden hlas. Je to pre nás silný záväzok, aby sme pre Európsky orgán pre pracovné záležitosti vytvorili v Bratislave dobré podmienky. Sme pripravení s Európskou komisiou plne spolupracovať pri jeho etablovaní sa na Slovensku,“ povedal bezprostredne po odhlasovaní Ján Richter.

Hlavným poslaním Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Radiť bude aj občanom a zamestnávateľom. „Ľudí, ktorí odchádzajú za prácou pribúda a bude pribúdať, keďže mnohé krajiny aktuálne čelia nedostatku pracovníkov. Aby títo zamestnanci neboli zneužívaní a poznali svoje práva a nároky, potrebujeme orgán, ktorý im bude radiť a pomáhať,“ vyzdvihol minister Ján Richter dôležitosť novej agentúry. Dodal, že by zároveň mala pomôcť spružniť výmenu informácií medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia, inšpekciami práce a ďalšími úradmi v členských štátoch, aby mohli štáty čo najskôr zakročiť, ak sú porušované pravidlá.

Pre sídlo Európskeho orgánu pre pracovné záležitosti navrhlo Slovensko budovu Landererova 12 v centre Bratislavy. Tá jediná v súčasnosti spĺňa prísne technické požiadavky definované Európskou komisiou a je k dispozícii už od októbra 2019. Pre približne 150 zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí. Vďaka príchodu európskej inštitúcie sa v Bratislave budú pravidelne stretávať experti na oblasť pracovného práva z celej Európy, čo bezpochyby zvýši prestíž Bratislavy ako proeurópskeho hlavného mesta.

Výber sídla orgánu je výsledkom spoločnej dohody zástupcov vlád členských štátov po tom, čo kritériá a postup výberu schválili jednotlivé členské štáty. V rámci procesu výberu museli členské štáty do 6. mája 2019 predložiť ponuku týkajúcu sa sídla orgánu, pričom museli podrobne opísať, ako dokážu splniť jednotlivé kritériá a špecifikovať ponúkané podmienky.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR

Európska komisia

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky