Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Dôvera vo vládu klesla o polovicu, zdravotníctvo sa drží

VEDA NA DOSAH

Miera, do akej majú ľudia pozitívny postoj k očkovaniu, súvisí s dôverou k inštitúciám v štáte.

Mladá doktorka v laboratóriu testuje vírusy. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia doktorky, ktorá v laboratóriu testuje vírusy. Zdroj: iStockphoto.com

Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou za viac ako rok trvania pandémie výrazne klesla. V súčasnosti jej verí iba vyše sedemnásť percent respondentov. Dôvera k vláde pritom výrazne súvisí s ochotou dať sa zaočkovať. Oproti tomu dôvera k zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám sa od jesene minulého roka drží na rovnakej úrovni. To sú zistenia kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame.

O polovicu nižšia dôvera vo vládu

Respondenti najviac dôverovali vybraným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou koronavírusom na začiatku epidémie pred viac ako rokom. Vysvetliť sa to dá jednak miernym priebehom prvej vlny, ale i tým, že v krízových časoch, ako je nástup takejto epidémie, sa ľudia viac upínajú k autoritám. Už na jeseň minulého roka však dôvera v dané inštitúcie klesla.

Za dvanásť mesiacov trvania pandémie dôvera vo vládu výrazne klesla na skoro polovičnú hodnotu ako na začiatku. Mierny nárast zaznamenala až v poslednom prieskume v máji 2021 po nástupe nového premiéra Eduarda Hegera. I napriek tomu v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2 percenta opýtaných (patria sem odpovede na škále 6 až 10, kde 0 znamená vôbec nedôverujem a 10 úplne dôverujem). Nedôveru prejavilo až 73 percent ľudí (odpovede 0 až 4 na škále, kde 0 znamená vôbec nedôverujem a 10 úplne dôverujem). Na začiatku pandémie v apríli minulého roka pritom vláde ešte dôverovalo až 56,2 percenta respondentov.

O niečo menej klesla dôvera v prezidentku. Oproti tomu dôvera v zdravotníctvo a vo vedecké inštitúcie na Slovensku je veľmi podobná a od septembra je stabilizovaná, alebo dokonca veľmi mierne narastá. Zdravotníctvu v súčasnosti dôveruje 50,8 percenta opýtaných a vedeckým inštitúciám na Slovensku 47,8 percenta ľudí.

Miera, do akej majú ľudia pozitívny postoj k očkovaniu, súvisí s dôverou k vláde, prezidentke, zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám. Opýtaní, ktorí viac dôverujú vláde pri zvládaní situácie, sú ochotnejší dať sa zaočkovať. Naopak, až dve tretiny respondentov, ktorí vláde vôbec nedôverujú, by sa zaočkovať buď nedali, alebo s očkovaním váhajú.

Najdôveryhodnejší sú lekári

Za najdôveryhodnejší zdroj informácií o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 považuje takmer 52 percent ľudí svojho lekára. Len o niečo málo viac respondentov, ktorí však nie sú v otázke očkovania rozhodnutí, tiež takto vníma svojho doktora. Približne 24 percent ľudí, ktorí očkovanie odmietajú, vnímajú lekára za dôveryhodného. Podobne dôveryhodní sú i slovenskí vedci. Za menej dôveryhodné pokladajú respondenti informácie z internetu a zo sociálnych sietí (11,7 percenta opýtaných), od osobností spoločenského života (štrnásť percent) či z celoštátnych televízií a denníkov (vyše sedemnásť percent).

„Až pri súčasnej kríze spôsobenej koronavírusom sa naplno ukazuje, ako je v spoločnosti dôležitá dôvera v inštitúcie. Už z predchádzajúcich výskumov vieme, že respondenti, ktorí nedôverujú vláde, sú menej ochotní dodržiavať epidemiologické opatrenia. Veľmi podobné je to i s ochotou dať sa zaočkovať, ktorá zároveň súvisí i s dôverou vo vedu a v zdravotníctvo. Výrazný pokles dôvery a popularity súčasnej vlády môže mať významný negatívny dopad na celkovú zaočkovanosť obyvateľstva,“ komentuje výsledky výskumu Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a trikrát v roku 2021.

Deviata vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? prebehla v období 14. 5. až 20. 5. 2021. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemiologické opatrenia. Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky