Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST SAV: Človek si ľahko prestane svoju slobodu vážiť

Monika Tináková

Pozvanie do podcastu prijala Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Vizuál Vedeckého podcastu SAV, Zdroj: Katarína Gáliková, Csaba Molnár

Vizuál Vedeckého podcastu SAV, Zdroj: Katarína Gáliková, Csaba Molnár

Aktuálny Vedecký podcast SAV odhaľuje viac o tom, kto vlastne sme, keď sme súčasťou kolektívu, ako pravidlá nastavené v spoločnosti ovplyvňujú naše správanie, ale aj aké máme predsudky a či sa vôbec zaujímame o dianie okolo seba. 

Tentoraz prijala pozvanie sociálna psychologička Barbara Lášticová, ktorá je zároveň riaditeľkou Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. 

Počas štúdia psychológie bola presvedčená o tom, že bude pôsobiť v praxi a poskytovať konzultácie. Podobne vraj zamýšľala aj väčšina jej spolužiakov. Nakoniec sa však z nej stala vedkyňa. 

„Dlhé roky som robila divadlo na strednej škole a to má veľa spoločného so psychológiou, lebo keď sa potrebujete vcítiť do postavy, je to číra psychológia. Vďaka divadlu som si uvedomovala silu skupiny, ako je pre človeka dôležitý pocit, že niekam patrí, má niekoho, kto mu dokáže pomôcť, s kým „zdieľa” spoločné záujmy. Túžila som stať sa terapeutkou, ktorá bude robiť terapiu divadlom. Ale rýchlo som pochopila, že to by bola náročná cesta, nepriamočiara, dlhodobá, a tak som sa rozhodla, že sa posuniem k sociálnej psychológii,“ povedala Barbara Lášticová.

Spolu so svojimi kolegami sa venujú množstvu domácich aj medzinárodných projektov, pričom skúmajú rôzne fenomény, ktoré do spoločnosti prináša súčasná doba alebo si ich nesieme z minulosti.

„Počas pandémie vidíme, ako sme si neuvedomovali voľný pohyb osôb v priestore, ktorý sme tu za uplynulé roky mali k dispozícii. U nás napríklad skúmame, ako ľahko človek zrazu s opatreniami a obmedzeniami, ktoré prišli na jar, zabudne na to, čo bolo napríklad počas železnej opony alebo kým sme vstúpili do Európskej únie. Hranice sa až tak ľahko neprekračovali. Dnes vidíme, že človek si veľmi ľahko prestane svoju slobodu vážiť,“ povedala sociálna psychologička.

Stereotypy a predsudky sú prítomné nielen na Slovensku, ale na celom svete. Zároveň vedia byť silno zakorenené v myšlienkach a postojoch ľudí. Vedci zo SAV sa rozhodli skúmať tieto javy prostredníctvom príbehov, o ktorých potom intenzívne diskutovali so žiakmi v školách.

„Kolegyňa sa pozrela na to, ako funguje čítanie príbehov o Harrym Potterovi na zmierňovanie predsudkov voči Rómom. Skúmala to u šiestakov na základnej škole a zistila, že nestačí iba to, ak si tie príbehy deti v škole čítajú, ale nesmierne dôležitá je diskusia o nich. Prináša príbehu pridanú hodnotu, pretože umožňuje deťom lepšie si uvedomiť, o čom ten príbeh je, v čom je jeho podstata a možno ešte lepšie zaujať svoju pozíciu, identifikovať sa s hrdinom, ako keď si to len individuálne čítajú samy pre seba,“ povedala Barbara Lášticová.

Vyjadrila sa aj k súčasnej pandemickej situácii, pričom podľa nej mali ľudia na začiatku najmä obavy, ktoré boli pomerne abstraktné. Teraz už riešia problémy spojené s dopadom pandémie, ktoré sú niekedy veľmi závažné. 

„Stále mám pocit, že o tomto sa málo hovorí a nemáme dosť nástrojov na to, ako tieto dopady zmierňovať. Neexistuje plán. Máme očkovací plán, ale nemáme plán na zvládanie sociálno-psychologických dopadov pandémie. A ďalším je príbeh vzdelávania, ktorý je príbehom samým o sebe,“ dodala na záver sociálna psychologička.

Barbara Lášticová pôsobí od roku 2001 v Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, kde je v súčasnosti aj riaditeľkou. Medzi jej hlavné oblasti výskumu patrí problematika konštruovania sociálnych identít v rôznych kontextoch, medziskupinové vzťahy, politická psychológia a metodológia kvalitatívneho výskumu. Popri výskumnej práci prednáša na Katedre politológie FIF UK v Bratislave a na Psychologickom ústave Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Študovala aj v Paríži, kde sa venovala experimentálnemu výskumu vnímania validity skupinového rozhodovania. Je spolueditorkou vedeckých monografií o kolektívnej pamäti a identite i štúdií v domácich aj zahraničných vedeckých časopisoch. Najnovšie jej s tímom spoluautorov vyjde štúdia v European Journal of Social Psychology. 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky