Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inštitút strategických analýz SAV prichádza s prvými výsledkami Sociálnej analýzy Slovenska

Monika Tináková

predstavenie Inštitútu strategických analýz (Juraj Draxler a predseda SAV Pavol Šajgalík)

Až 26 percent ľudí vo veku 18 – 24 rokov uviedlo, že domácu politiku vôbec nesleduje a nečíta o nej žiadne články. Až 41 percent ľudí v rovnakej vekovej kategórii uviedlo, že si články o slovenskej politike v tlači alebo na internete pozrú zriedkavejšie, raz za týždeň. Aj tieto výsledky priniesol prieskum Inštitútu strategických analýz SAV. Z uvedených výsledkov je zjavné, že mladí ľudia na Slovensku nemajú vysoký záujem o politiku.

Z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Inštitút strategických analýz SAV zrealizovala agentúra MVK na vzorke 1 600 respondentov koncom novembra 2017 vyplynula aj dôležitosť sociálnych sietí, ako je Facebook. V danej vekovej kategórii až 65 percent respondentov uviedlo, že na najdôležitejšej sociálnej sieti Facebook strávi viac ako hodinu denne. Len 3,5 percenta mladých uviedlo, že Facebook nepoužíva.

„Prieskumy verejnej mienky, ako bol tento, sú určite zaujímavým odrazom nálad, postojov aj vedomostí občanov,“ dodal Draxler. „Pre nás však zároveň ide len o malú časť aktivít. Spoločenskú komunikáciu sa podrobnejšie snažíme analyzovať prieskumami na menších vzorkách, analýzami textov, ale aj hĺbkovými rozhovormi, rozhovormi vo fokusových skupinách alebo napríklad psychologickými experimentmi.“

Inštitút strategických analýz SAV prieskum realizoval ako súčasť aktivít projektu Sociálna analýza Slovenska. Ten skúma, do akej miery sa dnes mení komunikácia o verejnej politike.

„Som veľmi rád, že dnes môžeme verejnosti predstaviť činnosť Inštitútu strategických analýz, ktorý vznikol v minulom roku na Slovenskej akadémií vied. Je to súčasť koncepcie, ktorú sa snaží Slovenská akadémia vied presadiť vo verejnosti. Chceme dokázať, že SAV nie je len špičková vedecká inštitúcia, ale mala by aj slúžiť spoločnosti a mala by klásť otázky a dávať odpovede na záležitosti každodenného života, ktoré ľudí zaujímajú. Dnes máme prvý výsledok projektu sociálnej analýzy a verím, že výsledky tohto výskumu budú zaujímavé pre širokú verejnosť,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

predstavenie Inštitútu strategických analýz predstaviteľmi SAV

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že takmer 40 percent respondentov všetkých vekových kategórií deklaruje celkovú, alebo čiastočnú nedôveru tradičným médiám a naopak, 45 percent respondentov o sebe vyhlásilo, že radi sledujú alternatívne médiá.

Na projekte Sociálna analýza Slovenska sa podieľa viacero ústavov SAV, ale i sociálni psychológovia z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

„Zo získaných dát nám vyplynulo, že nastal výrazný posun v používaní internetu a nových komunikačných technológií. Kedysi to ´digitálne štiepenie´, pod ktorým sa označuje delenie tých, ktorí používajú moderné technológie a tých, ktorí nemajú prístup k najmodernejším informačným a komunikačným technológiám, bolo výrazné. Dnes sa tento vývoj posúva na vekovú hranicu okolo 55 rokov. Po tejto hranici nastáva pokles používania nových technológií. Pokiaľ ide o Facebook, je mimoriadne obľúbený, ale pokiaľ ide o tých najmladších v kategórií do 25 rokov, mám informáciu od výskumných agentúr, že túto sociálnu sieť začína výrazne dobiehať aj Twitter či Instagram,“ povedal Milan Zeman zo Sociologického ústavu SAV

Výstupy analytického projektu bude inštitút prezentovať počas zimy. Po tejto prezentácii bude nasledovať predstavenie novej témy Sociálnej analýzy Slovenska, ktorá sa tak bude v pozmenenej podobe realizovať aj na budúci rok.

 

Spracovala: Monika Hucáková

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky