Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sa máte, Slovensko? predstavuje nový projekt

VEDA NA DOSAH

Odborníci budú diskutovať na tému prevencie a zdravia v súvislosti s klimatickou krízou.

Mikrofóny v konferenčnej miestnosti. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Etablovaný prieskum Ako sa máte, Slovensko? (ASMS), ktorý od začiatku pandémie koronavírusu mapuje meniace sa postoje ľudí k dôležitým otázkam, prichádza s novým projektom. Sú ním diskusné panely ASMS Vision Boards.

Projekt vznikol v spolupráci so Slovenskou asociáciou verejného zdravia (SAVEZ) s cieľom iniciovať kontinuálnu diskusiu na témy, ktoré hýbu Slovenskom. Podľa riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV Barbary Lášticovej sa v súčasnosti svetom šíri množstvo dezinformácií. Lášticová preto vyzdvihuje dôležitosť strategickej komunikácie. „Lepšie pochopenie dát nám môže pomôcť optimálne nastaviť komunikáciu do budúcna,“ tvrdí.

Aktéri projektu chcú navyše rozvíjať i platformu Fórum prevencie. Tá od roku 2017 spája kľúčových aktérov a podporuje spoluprácu, ale aj vzájomné delenie sa o skúsenosti a odporúčania v oblasti podpory zdravia a prevencie.

Diskusné panely na rôzne témy

Prvé diskusné panely ASMS Vision Boards sa uskutočnia pri príležitosti Európskeho týždňa verejného zdravia 16. – 20. mája 2022, ktorý sa tento rok zameria na tri centrálne témy – očkovanie ako kľúč k prevencii, duševné zdravie a klimatická kríza a zdravie. V rámci jednotlivých panelov vystúpia odborníci, politickí predstavitelia, novinári i zamestnávatelia. Práve tí poslední patria pritom podľa prieskumov spoločnosti Edelman Trust Barometer medzi najdôveryhodnejší zdroj informácií. Diskusné panely sú určené len pre pozvaných účastníkov, no hlavné závery z nich budú následne prezentované verejnosti.

Zuzana Katreniaková zo Slovenskej asociácie verejného zdravia vníma spájanie verejného a súkromného sektora i odbornej verejnosti ako kľúčové nielen pre lepšie porozumenie meniacich sa trendov a nálad v spoločnosti, ale aj pre tvorbu konkrétnych strategických a komunikačných odporúčaní, ktoré tieto zmeny reflektujú. „Chceme preto podporiť spoločnú diskusiu všetkých relevantných aktérov, ktorá je založená na dátach a prináša víziu do budúcnosti,“ uviedla Katreniaková.

ASMS vzniklo krátko po prepuknutí pandémie v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV), Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, prieskumnou agentúrou MNFORCE a komunikačnou agentúrou Seesame. Projekt pomocou pravidelných a kontinuálnych prieskumov verejnej mienky pomáha verejnosti, médiám a verejným inštitúciám pochopiť motivácie ľudí k ich správaniu. Diskusné panely ASMS Vision Boards zastrešuje SAVEZ, ktorý je členom Európskej asociácie verejného zdravotníctva (EUPHA).

Zdroj: TS Seesame
(af)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky