Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko konečne podporí vedecké projekty so Známkou excelentnosti MSCA

Galina Lišháková

Zásadnú zmenu približuje Zuzana Reptová z Národnej kancelárie pre Horizont Európa.

Fotoportrét Zuzany Reptovej z Národnej kancelárie Horizontu Európa. Foto: Tomáš Madeja Zdroj: časopis Naša univerzita

Zuzana Reptová. Foto: Tomáš Madeja Zdroj: časopis Naša univerzita

Zuzana Reptová je Národným kontaktným bodom pre Horizont Európa, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší výskumný a inovačný program Európskej únie (). Potenciálnym žiadateľom a príjemcom poskytuje poradenstvo, praktické informácie a pomoc vo všetkých aspektoch účasti v ňom. Zameriava sa na podporu žiadateľov o granty Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a Európskej rady pre výskum (ERC).

V rozhovore približuje:

Čo znamená pojem excelentná veda?

Pre pochopenie celého kontextu, ktorý s týmto výrazom súvisí, musím začať trochu zoširoka. Program Horizont Európa sa budoval s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskej vedy. Tvoria ho preto tri piliere, pričom každý z nich sa zameriava na dosiahnutie tohto cieľa z iného aspektu. Prvý pilier sa zacieľuje viac na výskum, na podporu jednotlivých výskumníkov a ich prepojenia, čiže infraštruktúry, ktoré spoločne používajú. Od ostatných pilierov programu Horizont Európa sa odlišuje tým, že je otvorený podpore vedy a výskumu v ľubovoľnej oblasti.

Druhý pilier sa orientuje na tematické oblasti, ktoré sú pre Európsku úniu zaujímavé a chcela by v nich dosiahnuť pokrok. Je medzi nimi napríklad zdravie, kultúra, civilná bezpečnosť, digitalizácia, klíma, životné prostredie, poľnohospodárstvo a pod.

Tretí pilier sa zameriava na firmy, malé a stredné podniky, priemysel, startupy, primárne viac na inovačné ekosystémy.

Výrazom excelentná veda chcela Európska komisia zdôrazniť, že podporuje budovanie vlastnej základne vedcov a výskumníkov. Jednak preto, aby nám z Európskej únie neodchádzali talenty a jednak preto, aby sme si pritiahli aj talenty zo sveta.

Ako s tým súvisí Známka excelentnosti MSCA a čo tento pojem znamená?

Je to známka kvality, excelentnosti vo výskume – v anglickom origináli Seal of Excellence The Marie Sklodowska Curie Actions (Známka excelentnosti MSCA – pozn. red.).
Udeľuje sa v rámci prvého piliera Horizont Európa projektom, ktoré nezískali grant, pretože na ne nevyšiel rozpočet, ale sú excelentné. Znamená to, že prešli prísnym transparentným výberom a v medzinárodnej konkurencii mali nadpriemerný výsledok, hodnotenie nad 85 percent.

Udelením Známky excelentnosti MSCA Európska únia svojim členským štátom hovorí: „Pozrite sa, toto sú najkvalitnejšie projekty a je na vás, aby ste pre ne na národnej úrovni nastavili podporu.”

Je šanca, že im Známka excelentnosti MSCA pomôže?

Slovensko pre ne dlho nemalo nastavený systém podpory. Ale tento rok sa na podnet kancelárie Horizont Európa, ktorá sídli v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) podarilo dosiahnuť, že sa systém podpory pre projekty so Známkou excelentnosti MSCA začal formovať. Tento rok majú šancu byť podporené z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) v plnej sume, tak ako ich schválila EÚ. V budúcich rokov plánujeme túto schému vylepšiť a rátame s tým, že prejde pod Plán obnovy, vďaka čomu by sa mohlo podporiť viacej takto označených projektov.

Získali tento rok Známku excelentnosti MSCA aj nejakí slovenskí vedci, ktorí by sa chceli vrátiť na Slovensko?

Áno, jeden. Je spomedzi žiadateľov o štipendiá Marie Skłodowskej-Curie pre postdoktorandov (v anglickom origináli Marie Skłodowska – Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF)). Sú určené pre mladých talentovaných vedcov na začiatku ich kariéry, ktorí už začínajú samostatný výskum, ale ešte nemajú vlastné výskumné tímy. Európska únia sa snaží podporiť tých najexcelentnejších medzi nimi, a to tak, že im umožní podať si žiadosť o grant na svoj projekt, keď ukončia vysokoškolské štúdium v prvých ôsmich rokoch svojej kariéry.

Štipendiá Marie Skłodowskej-Curie pre postdoktorandov patria do prvého piliera programu Horizont Európa. Mimochodom, Slovensko v nich malo v rámci EÚ tento rok najvyššiu, až 28-percentnú úspešnosť. Priemerná úspešnosť ostatných členských krajín EÚ bola 15-percentná. Je však škoda, že nemáme viac uchádzačov.

Čo môže spoločnosť očakávať od rozbehnutia systému podpory pre projekty so Známkou excelentnosti MSCA?

Keď Česi rozbehli systém podpory pre projekty s touto známkou, v nasledujúcich rokoch sa u nich zvýšil počet žiadostí o granty Marie Skłodowskej-Curie pre postdoktorandov aj celková úspešnosť českých výskumných centier pri ich získavaní, čiže si naozaj pritiahli talenty zo zahraničia. Dúfame, že podobný efekt dosiahneme i na Slovensku.

Rozhovor so slovenským vedcom, ktorého projekt získal Známku excelentnosti MSCA, prinesieme v najbližšom čase.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky