Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied ocenila špičkových vedcov zo zahraničia Medzinárodnou cenou

VEDA NA DOSAH

Laureátmi sú inžinier YangQuan Chen a neurovedec Michel Salzet.

Zdroj: SAV

Zdroj: SAV

Inžinier profesor YangQuan Chen a neurovedec profesor Michel Salzet, svetovo uznávaní vedci, si 20. septembra na slávnostnom podujatí v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali z rúk predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) profesora Pavla Šajgalíka Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied.

Ocenenie udeľuje Vedecká rada SAV raz do roka pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Je osobitným prejavom uznania za vynikajúce vedecké dielo, ktoré má vzťah k Slovensku.

Laureát v oblasti technických vied

Laureátom Medzinárodnej ceny SAV v oblasti technických vied za rok 2021 sa stal odborník v oblasti modelovania, riadenia procesov, robotiky a mechatroniky profesor YangQuan Chen z Kalifornskej univerzity. Vo svojom výskume sa okrem iného venuje aj téme autonómnych vozidiel, bezpilotných lietadiel, spracovania signálov, telekomunikácií, energetiky či využívania vodných zdrojov. Spoločným základom pre jeho výskum je využívanie matematických metód, najmä derivovanie a integrovanie neceločíselného rádu.

„Profesor Chen je autorom viac ako 700 vedeckých prác, ktoré boli celosvetovo citované viac ako 21-tisíckrát. Jeho Hirschov index má hodnotu 70 a v priebehu rokov 2018 až 2021 bol uvádzaný v zoznamoch najcitovanejších výskumníkov vo svete,“ zdôrazňuje dlhoročný spolupracovník profesora Chena profesor Igor Podlubný z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Výskumný tím Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE s názvom FOSFOC -Fractional-Order Systems and Fractional-Order Controllers, spolupracujúci s profesorom Chenom, vedú prof. Ivo Petráš a prof. Igor Podlubný, akademici Učenej spoločnosti Slovenska. Profesor Chen sa v spolupráci s kolegami zo Slovenska pričinil tiež o zavedenie viacerých predmetov z jeho oblasti výskumu do výučby vo svete i na Slovensku. Predmety ako Fractional differential equations and applications, Fractional-order control, Fractional-order mechanics sa stali súčasťou študijných programov na univerzitách v USA, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Belgicku, Poľsku, Estónsku, Nórsku, vo Veľkej Británii a v ďalších krajinách. Na Slovensku to bolo v prvom rade na Technickej univerzite v Košiciach.

Profesor YangQuan Chen. Zdroj: SAV

Profesor YangQuan Chen. Zdroj: SAV

Laureát v oblasti prírodných vied

Medzinárodnú cenu SAV v oblasti prírodných vied za rok 2022 si prevzal neurovedec a onkológ profesor Michel Salzet z Univerzity v Lille vo Francúzsku.

„Profesor Salzet patrí k popredným medzinárodným vedeckým kapacitám v oblasti neurovied a onkológie. Je vynikajúcim vedcom s hodnotnými osobnostnými a vizionárskymi vlastnosťami. Poznatky z biológie, imunológie, proteomiky a biofyziky kombinuje s technickým myslením, čo prináša novú perspektívu a experimentálne výzvy, ktoré výrazne posúvajú dopredu vedecké poznanie,“ vysvetľuje riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i. (NiÚ SAV, v. v. i.), Norbert Žilka.

Mimoriadne pozitívny vzťah profesora Salzeta k Slovensku dokazuje i jeho bohatá spolupráca s NiÚ SAV, v. v. i., a s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. V roku 2020 získal s profesorkou Dášou Čížkovou (NiÚ SAV, v. v. i., a UVLF) Cenu M. R. Štefánika udeľovanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Francúzskym veľvyslanectvom za projekt zameraný na nové postupy liečby poranení miechy.

Salzet je zakladateľom jedinečného laboratória, v ktorom so svojimi spolupracovníkmi vyvíja nové technológie, diagnostické nástroje a nové liečby. „Vedecké príspevky profesora Salzeta prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy,“ dodáva Žilka.

Medzinárodná cena SAV je ocenením, ktoré sa udeľuje každoročne, vždy v jednej z troch kategórií. Sú to oblasť o spoločnosti a kultúre, oblasť prírodných vied a oblasť technických vied. Zoznam laureátov Medzinárodnej ceny SAV od roku 1997 je dostupný na stránke https://bit.ly/laureati_MCSAV.

Profesor Salzet Zdroj: SAV

Profesor Salzet. Zdroj: SAV

Zdroj: TS SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky