Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Za plagiátorstvo by nemali byť trestaní len študenti

VEDA NA DOSAH

V júli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prisľúbilo, že na jeseň tohto roku vypracuje návrh nového zákona o vysokých školách. Návrh by nemal zabudnúť na „čierny trh“ so záverečnými prácami, pretože generuje plagiátorov.

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Jeseň je v plnom prúde, návrh zákona umožňujúci odoberania titulov posunuli poslanci NR SR 25. septembra do druhého čítania. A vyzerá to tak, že škandály týkajúce sa podvodne získaných titulov najvyšších ústavných a štátnych predstaviteľov „vyšumia“ do stratena.

Princíp „kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma“ je správny, používajú ho v mnohých krajinách, podobne ako aj princíp „za chyby sa platí“. V návrhu zákona sú však oba tieto princípy oklieštené tým, že sa má platiť len za „chyby“ od roku 2021. Vysoká škola nebude môcť teda odobrať tituly za dokázané plagiátorstvo v prácach obhájených pred rokom 2021. Jednou rukou školy dostávajú možnosť odoberať tituly, druhou rukou im ju berú.

V návrhu zákona sa hovorí, že ak záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent, alebo ak úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby, potom je štátnica neplatná a titul môže byť odobratý. To by malo platiť aj pre prípad, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. Ale je tu ešte celý rad vážnych porušení akademickej integrity, ktoré zákon ignoruje.

Zákon vidí len jedného vinníka – študenta. To, že si ostatných spolupáchateľov nevšíma, je vizitkou jeho nedokonalosti. Spolupáchateľmi môžu byť vedúci diplomových prác, oponenti a aj štátnicové komisie. Len za ich účasti (alebo niektorého/niektorých z nich) mohlo byť očividné plagiátorstvo niektorých študentov prehliadnuté. Žiaľ, tých si zákon vôbec nevšíma. K tomu prispieva aj nastavenie interných smerníc a procesov – najmä kontrolných – týkajúcich sa záverečných prác. A medzi vinníkov patria aj služby, ktoré ponúkajú vypracovanie rôznych druhov vysokoškolských prác na objednávku.

Prečo si nezoberieme príklad z Nemecka alebo Maďarska? Medzi najznámejšie plagiátorské kauzy týkajúce sa dizertačných prác patria: kauza nemeckého ministra obrany K. T. zu Guttenberga (obhajoba v roku 2007, odobratie titulu a rezignácia v roku 2011), nemeckej ministerky školstva A. Schavanovej (obhajoba v roku 1980, odobratie titulu a rezignácia v roku 2013) a maďarského prezidenta P. Schmitta (obhajoba v roku 1992, odobratie titulu a rezignácia v roku 2012). Ak sa verejnému činiteľovi dokáže plagiátorstvo, patrí medzi dobré mravy odstúpiť z funkcie.

Služby na podporu akademických podvodov

V posledných rokoch došlo ku globálnemu nárastu využívania služieb na vypracovanie rôznych druhov vysokoškolských prác na objednávku vo všetkých odboroch. Táto služba, známa ako contract cheating, je jedným z najvážnejších problémov akademickej integrity na celom svete. Je to služba navádzajúca na akademický podvod, respektíve podporujúca akademický podvod. Množstvo ponúk na internete láka študentov, aby takéto služby využili. A oni ich aj využívajú. Svedčia o tom nielen mnohé články, ale aj osobné svedectvá študentov.

Takéto práce vykazujú všetky prvky originality, bežnou kontrolou (aj za pomoci systémov na kontrolu originality) sa podobnosť spravidla neodhalí. Len systematickou priebežnou interakciou vedúceho práce so študentom (parciálnym odovzdávaním a posudzovaním práce) je možné službám contract cheating úspešne čeliť.

Niektoré subjekty ponúkajú takéto služby pod hlavičkou vypracovávania podkladov pre rôzne typy prác, dokonca aj pre dizertačné. Niektoré bez okolkov ponúkajú vypracovanie požadovaného typu práce.

Ilustračná foto. Zdroj: iStockphoto.com

Niekoľko príkladov takýchto ponúk: epodklady.sk, studijne-podklady.sk, epodklady.sk, napisemepracu.net, pisanieprac.sk, diplomovky-bakalarky.eu, podkladovo.sk, svetseminarek.sk, diplomoveprace.sk, pisaniezaverecnejprace.weebly.com, toppodklady.sk, pracenamieru.eu, vsprace.sk, zaverecneprace.sk, bakalarky-diplomovky.sk, zaverecneprace.webnode.sk, kvalitneseminarky.sk, seminarkybezprace.sk, podklady.sk, abcprojekty.com, mytonapiseme.sk, zaverecneprace.sk, pisanieprac.sk, profipodklady.sk, napisemtipracu.sk.

Na základe objednávky a potom uskutočnenej platby dostane študent vypracované zadanie. Jeho jediný vstup je to, že do dokumentu doplní svoje meno. Tým sa dopúšťa plagiátorstva, lebo prezentuje prácu inej osoby ako svoju vlastnú.

Služby obdobného charakteru ponúkajú aj jednotlivci na rôznych inzertných portáloch.

Ako dlho budeme čakať?

Do kedy dokážeme akceptovať status quo, v ktorom sa práce nakupujú ako jablká na trhovisku produkujúcom plagiátorov, kde sú otrasené základné piliere dôvery vo vzdelávací systém? To trhovisko máme na Slovensku už aspoň pätnásť rokov bez systémových opatrení proti nemu.

Podľa prieskumu v Česku (2017) priznalo 8 percent študentov, že si nechali napísať prácu niekým iným. Ročný obrat v tejto sfére služieb v danom roku sa odhadoval na 209 miliónov českých korún. Novší výskum hovorí až o 20 percentách prípadov.

Riešením tohto problému môže byť to, čo už viaceré krajiny urobili, t. j. postavili takéto služby mimo zákon. Naposledy to bola Austrália, ktorá prijala začiatkom septembra 2020 novelu zákona (Tertiary Education Quality and Standards Agency Amendment Bill). Ide o zákaz služieb v oblasti akademických podvodov (Prohibiting Academic Cheating Services). Agentúra má na starosti kvalitu a štandardy vysokoškolského vzdelávania.

Poskytovanie služieb vypracovania prác na objednávku a ich reklama sa posudzuje ako trestný čin. Zákon je zameraný na tých, ktorí tieto služby poskytujú a propagujú, nie na študentov. Na študentov, ktorí podvádzajú, a tým sa dopúšťajú priestupkov voči akademickej integrite, sa vzťahujú interné politiky, procesy a akademické sankcie v rámci vysokých škôl. Na tieto interné politiky nemá nový zákon vplyv.

Postihy obsiahnuté v zákone sa budú uplatňovať bez ohľadu na to, či sú služby poskytované z Austrálie alebo z inej krajiny. Zákon zároveň rozširuje úlohu Agentúry pre kvalitu a štandardy terciárneho vzdelávania tým, že je v ňom zahrnutá aj prevencia a minimalizácia využívania a podpory služieb typu contract cheating v kurzoch pre poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania.

Agentúra bude vydávať súdne príkazy na blokovanie dotknutých webových stránok, zhromažďovať relevantné informácie a bude pomáhať rozvíjať preventívne stratégie poskytovateľom vysokoškolského vzdelávania. Vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti agentúry jej boli navýšené finančné prostriedky.

Využívanie služieb na vypracovanie prác na objednávku študentmi predstavuje významné nebezpečenstvo pre integritu a reputáciu vysokoškolského sektora. Zákon zakazujúci poskytovať služby vypracovania rôznych druhov vysokoškolských prác na objednávku by mohol obmedziť ich ponuku a dostupnosť. U nás je však v tejto veci ticho a tma ako v Mariánskej priekope. Je načim zaoberať sa týmto problémom so všetkou vážnosťou. Je to neprehliadnuteľná výzva pre rezort školstva, justície a pre parlament. Otázka znie: „Ako dlho budeme čakať?“

 

Július Kravjar, ENAI
Tamara Leontievová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky