Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Vladimíra Čavojová (psychológia)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., pôsobí na Ústave experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje problematike kognitívnych omylov a ako spoločnosť príjma a rozlišuje dezinformácie, mýty a fakty.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky