Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Na odhalenie hoaxov často stačí odolať naliehavosti

VEDA NA DOSAH

Hoaxy môžu byť v situácii, ako je táto, extrémne nebezpečné. O tom, ako ich rozlíšiť od pravdivých správ a ako obmedziť ich šírenie, hovoria vo videu CVTI SR Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie SAV.

Hoaxy (nepravdivé informácie) môžu byť niekedy smiešne a bezvýznamné. Informácie o kruhoch na poli alebo o hovoriacich domácich zvieratách pravdepodobne nikomu neublížia. Naopak nepravdivé informácie, ktoré sa týkajú vážnych tém, ako je napríklad zdravie, môžu byť život ohrozujúce.

V súčasnej situácii, kedy sú ľudia na celom svete ohrození ochorením COVID-19, môžu práve hoaxy o príznakoch či liečbe ochorenia spôsobiť naozajstné škody. Je preto mimoriadne dôležité ich odhaliť, nahlasovať a najmä nešíriť. „Rada, ktorá nikdy nemôže uškodiť je, že by sa ľudia by sa mali snažiť si overovať informácie, ku ktorým sa na internete dostanú. Keď je pri správe napríklad uvedený ako zdroj vedecký článok, niekedy stačí len na ten link kliknúť a overiť si, či ten vedecký článok vôbec existuje,“ hovorí vo videu pre CVTI SR Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie SAV. „Dobrou cestou môže byť aj znížiť tú naliehavosť, ktorú sa nám tieto typy informácií snažia nanútiť,“ dopĺňa Vladimíra Čavojová.

 

(TL)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.