Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Trnavská univerzita otvára nový študijný program – counselling. Predstavuje viac ako sociálne poradenstvo

VEDA NA DOSAH

Ide o program metódy sprevádzania ľudí v rôznych záťažových situáciách, ktorý je vo svete známy už desaťročia.

Ilustrácia na ktorej je schúlená mladá žena očividne v psychickej tiesni a žena, ktorá sa s ňou rozpráva. Zdroj_iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Aktívne počúvať, riešiť problémy v sociálnej službe, chrániť zraniteľných, správne komunikovať či presne posudzovať situáciu sociálne odkázaných. To všetko sa naučí absolvent nového študijného programu counselling (v angličtine poradenská služba), ktorý od nového akademického roka otvára Trnavská univerzita.

Counselling ako metóda je vo svete už známa desaťročia. Overili si ju v USA, ale aj vo Veľkej Británii, Taliansku či Rakúsku. Nie je to však „len“ sociálne poradenstvo. Absolvent takéhoto odboru získa vedomosti, zručnosti a kompetencie napríklad spoznať patologické správanie v komunite alebo rodine.

Kde môže absolvent nového odboru pracovať

V súčasnosti by counsellor (poradca) mohol pracovať ako odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách, ako pracovník služieb ústavnej starostlivosti o deti alebo v oblasti náhradnej starostlivosti. Profesia counsellora predstavuje účinnú pomoc ľuďom v rôznych záťažových situáciách.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, kde sa bude counselling vyučovať, prišla s nápadom na nový študijný program po viac ako ôsmich rokoch výskumu a praxe. Následne ho v októbri 2021 schválila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy. Teológovia si program overili pomocou takzvaných efektívnych študentských praxí, ktoré sa realizovali formou intenzívne organizovaných praktických tréningov counsellingu v reálnom prostredí.

„Študenti, pedagógovia a rodiny, ktoré sa nachádzali v rôznych záťažových situáciách, hľadali možnosti pochopenia a pomoci formou sprevádzania, counsellingu. Výmeny skúseností i spätná väzba zo strany klientov pomohli pri skvalitňovaní prípravy študentov a hľadaní nových oblastí teoretickej aj praktickej prípravy študentov,“ hovorí garantka nového študijného programu profesorka Mária Šmidová z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Súčasťou programu je povinná odborná prax. Študenti ju môžu vykonávať napríklad v Bratislavskej arcidiecéznej charite, trnavskom Centre pomoci pre rodinu alebo v modranskom Claudianum či ďalších inštitúciách.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity spolupracuje na novom študijnom programe counselling so zahraničnými partnermi, ktorými sú University of Central Florida, University of Scranton, Lateránska univerzita (L’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum, Rím), Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Aspic Counselling & Cultura z talianskej Padovy.

Zdroj: TS Trnavská univerzita v Trnave
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky