Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tento týždeň štartuje detská univerzita, ponúka rozmanitý program

VEDA NA DOSAH

Projekt je zameraný tak, aby sprístupnil vedu a vzdelanie aj deťom pochádzajúcim zo sociálne vylúčených vrstiev.

Deti počas minuloročného podujatia Univerzity bez hraníc. Zdroj: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Už po jedenástykrát otvorí Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach svoje brány deťom, ktoré sa zúčastnia na projekte Univerzity bez hraníc (UBH). Detská univerzita (denný detský tábor) sa začína v pondelok 12. júla 2021 a končí slávnostnou promóciou 16. júla 2021 v aule profesora Prasličku.

K inšpirácii vedeckovýskumným prostredím budú účastníkov počas denných aktivít viesť vysokoškolskí pedagógovia zo všetkých piatich fakúlt UPJŠ v Košiciach. Tento ročník ponúka tiež rozšírenú aktivitu, ktorá sa zameriava na budovanie a prehlbovanie ekologického správania a povedomia.

Väčšina popoludňajších aktivít je v rámci rozvoja kalokagatie venovaná telesným aktivitám na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Animátori zabezpečujú účastníkom zážitky z cestovania v čase a aktivity sú tematicky zamerané na ukážky športovania v praveku, staroveku, stredoveku, novoveku i budúcnosti.

Budú experimentovať

Odmenou pre najmenších študentov univerzity bude okrem medailí a odmien za plnenie jednotlivých úloh aj poznanie experimentálnej výučby. Na praktických príkladoch sa naučia niečo o starostlivosti o vlastné telo, získajú prehľad o podstate povolaní lekára, právnika, učiteľa i vedca. Vyskúšajú si simulovaný súdny proces, predstavené im bude aj fungovanie verejnej správy. Taktiež hravou formou spoznajú digitalizačný proces prebiehajúci v Univerzitnej knižnici UPJŠ.

„Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania aj deťom pochádzajúcim zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností,“ povedala Adriana Sabolová, koordinátorka projektu Univerzita bez hraníc a vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou.

„Teší nás, že tak ako každý rok, aj tentoraz sa na ňom zúčastnia deti z detských domovov, ktoré s veľkým záujmom vnímajú vážny a seriózny akademický svet a prejavujú záujem o nové poznatky.“

Rozmanitý program

Celý program detskej univerzity je dostupný cez nasledujúci odkaz na webovej stránke univerzity. V pondelok sa na Fakulte verejnej správy deti dozvedia viac o štáte, v ktorom žijú, ako funguje samospráva a o vzdelaní. V utorok sa na Lekárskej fakulte zas oboznámia s jednotlivými zdravotníckymi profesiami, ktoré sa počas pandémie starali o pacientov, budú pozorovať mikróby, spoznajú rastlinné pigmenty, naučia sa, ako zdravo jesť a žiť.

V stredu sa na Právnickej fakulte zúčastnia simulovaného súdneho sporu, vo štvrtok im na Prírodovedeckej fakulte priblížia plazy, chémiu aj šport budúcnosti. Piatok sa bude na Filozofickej fakulte niesť v znamení predsudkov, dôležitosti demokracie aj filozofie. Na záver programu príde na rad slávnostná promócia detských absolventov.

Zdroj: Tlačová správa UPJŠ, web univerzity

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky