Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň duševného zdravia aj prostredníctvom podujatia Mňa sa to (ne)týka

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: psychológia; Pixabay.com /Counselling/

Na Slovensku každoročne stúpa počet ľudí navštevujúcich psychiatrické ambulancie a podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií vzrastá výskyt nových duševných porúch približne o 23 % ročne. Od roku 1991 si 10. októbra pripomíname Svetový deň duševného zdravia, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.  Súčasťou Svetového dňa  je aj zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizujú študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre svojich spolužiakov podujatie Mňa sa to (ne)týka, ktoré sa uskutoční v stredu 10. októbra o 17.30 hod. v Multifunkčnej sále Minerva na Moyzesovej 9 v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Spomínanou aktivitou nadviažu študenti na úspech študentského podujatia Rozsvieť modrú (Light It Up Blue) venovaného vyjadreniu podpory a spolupatričnosti autistom a ich rodinám.

V rámci podujatia Mňa sa to (ne)týka získajú študenti dôležité informácie o strašiaku s názvom „duševné ochorenia“, ako aj o spôsoboch ako im predchádzať a vypočujú si príbehy ľudí, ktorí nimi trpia. Zároveň sa dozvedia viac o tom, prečo sa o nich netreba báť hovoriť.

Spolok medikov mesta Košice, Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie a Univerzitné poradenské centrum spájajú svoje sily v boji za destigmatizáciu psychických ochorení. „Ako medici sa čoraz častejšie stretávame s tým, že pacienta okrem základného ochorenia, s ktorým prišiel k lekárovi trápi aj smútok, strata záujmu o všetko naokolo, beznádej, vyhorenie a pocit, že so všetkými týmito ťažkosťami sa musí vyrovnať sám. Pre Klub verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice je téma mentálneho zdravia aktuálne prioritou, preto sme sa rozhodli po úspešnom podujatí Rozsvieť modrú pokračovať nielen vo vzdelávaní spolužiakov o možnostiach odbornej pomoci, ale sústredíme sa aj na dôležitosť prevencie,“ uviedla vedúca Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice Lucia Hanušínová.

„Duševné zdravie je dôležitou témou pre mladých ľudí, študentov, ktorí sú častokrát pod veľkým tlakom zvládnuť štúdium na sto percent, preto som veľmi rada, že toto podujatie je iniciatívou práve z radov našich študentov,” dodala riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

 

Informácie poskytla: Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Ilustračné foto: Pixabay.com /Counselling/

Uverejnila a redigovala: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky