Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Školy môžu ešte pár dní žiadať o preplatenie štyroch druhov pomoci

VEDA NA DOSAH

Rezort školstva ponúka financie na doučovanie, školské kluby detí, digitálnych koordinátorov a pomocných vychovávateľov.

Koncept vzdelania. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Štyri výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú určené pre materské, základné a stredné školy. Ich cieľom je uľahčiť deťom dobiehanie zameškaného učiva, pomôcť rodičom detí zo sociálne slabších rodín aj deťom so zdravotným znevýhodnením. A taktiež pripraviť deti aj pedagógov na prácu s novými technológiami vo vzdelávaní.

Výzvy platné do 10. januára

Do 10. januára môžu materské školy žiadať financie na pracovnú pozíciu pomocných vychovávateľov. Ich úlohou je pomáhať v materskej škole deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, a napomôcť im tak pri príprave na základnú školu.

Rovnako do 10. januára môžu základné a stredné školy žiadať o preplatenie doučovania prostredníctvom online formulára. Doučovanie môžu využiť všetci žiaci, ktorí majú potrebu dobehnúť učivo alebo upevniť svoje poznatky. Na jeseň sa do doučovania zapojilo vyše 650 základných a stredných škôl.

„Doučovanie preplácame už po tretíkrát. Začali sme na jar minulého roku, pokračovali sme na jeseň a doučovanie budeme preplácať aj v roku 2022. Posledné dva razy sa nám podarilo podporiť 100 percent škôl, ktoré o doučovanie požiadali a splnili podmienky. Verím, že sa to podarí aj tentoraz,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Spolupráca a inovácie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Výzva platná do 16. januára

Výzva na školských digitálnych koordinátorov je v 2. kole. Žiadať o nich môžu základné a stredné školy do 16. januára. V prvom kole výzvy začalo na školách na jeseň pracovať približne 300 digitálnych koordinátorov.

Školský digitálny koordinátor je nová pracovná pozícia ukotvená aj v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá vstupuje do platnosti. Úlohou tohto zamestnanca je podporovať digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov, oboznamovať ich s novými technológiami a zavádzať ich využívanie do vzdelávania.

„Digitálna gramotnosť je v dnešnej dobe samozrejmosťou a práve pandémia nám ukázala, v akej miere bola v školstve zanedbávaná. Digitálny koordinátor spoločne s digitálnou technikou, ktorá bude zabezpečená z európskych zdrojov, sú hlavné nástroje, ako pomôcť učiteľom a žiakom narábať s digitálnou technikou rozumne a zodpovedne,“ uzavrel Gröhling.

Výzva platná do 17. januára

Základné školy môžu tiež žiadať o preplatenie školských klubov detí (ŠKD) pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Termín, dokedy sa školy môžu zapojiť, je 17. január. „Mnohí aktéri v školstve aj mimovládne organizácie dlhodobo zdôrazňovali, že u žiakov z málo podnetného prostredia je potrebné celodenné vzdelávanie. Táto výzva to má za cieľ zabezpečiť,“ doplnil šéf rezortu školstva.

Vďaka tomuto príspevku budú môcť aj rodiny, ktoré nemajú financie na poplatky za ŠKD, zabezpečiť dochádzku do ŠKD pre svoje deti. Minister školstva považuje školské kluby za miesto, ktoré je pre deti dôležité, pretože si v nich môžu upevniť poznatky, ale aj sa socializovať a budovať vzťahy s rovesníkmi.

Zdroj: TS MŠVVaŠ
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky