Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Psychologička o domácom vzdelávaní: Je čas sa trocha uvoľniť

VEDA NA DOSAH

Zatvorenie škôl vyrobilo nejednu vrásku na čele rodičov, detí, ale aj učiteľov. Psychologička PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vo videu hovorí o tom, ako zvládnuť túto situáciu.

Zatvorenie škôl spôsobilo chaos. Nikto nevedel, ako dlho to potrvá a ako si v novej situácii poradiť. Učitelia sa museli zorientovať v systémoch online vzdelávania, overiť si možnosti svojich študentov a nájsť optimálne riešenia fungovania. Rodičia si museli nájsť rovnováhu medzi starostlivosťou o rodinu, domácnosť a prácou. Deti sa zase museli zmieriť s tým, že nejde o „koronaprázdniny”, ale o učenie sa na diaľku.

Chvíľu to trvalo, no zdá sa, že si na novú situáciu pomaly všetci zvykáme a vyrovnávame sa s ňou. „Možno je to dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili, že mnohé veci, na ktorých sme lipli a považovali ich za veľmi dôležité, až také strašne dôležité nie sú,” hovorí v našom videu psychologička Magdaléna Špotáková a dodáva, že by sme sa vo vzťahu k deťom a ich školským povinnostiam mali trocha uvoľniť.

 

Kto je Magdaléna Špotáková 

Magdaléna Špotáková vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje od roku 1988. Zaoberá sa témami integrácie a inklúzie, postojmi k minoritám, otázkami psychodiagnostiky a niektorými oblasťami kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je spoluzakladateľkou Detského centra VÚDPaP a v rokoch 1994 – 2018 bola jeho vedúcou.

(TL)
Zdroj: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky