Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov Univerzity Komenského

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto k výstave

Pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnia sa v dňoch 26. – 27. júna 2019 ďalšie významné podujatia. Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Univerzitou Komenského (UK) pripravili výstavu pod názvom „Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov Univerzity Komenského“. Vyvrcholením osláv bude slávnostné zhromaždenie akademickej obce v Aule UK v Bratislave.

Z histórie vzniku Univerzity Komenského 

100 rokov Univerzity Komenského - logoVznik Československa v roku 1918 priniesol so sebou zmeny vo všetkých sférach spoločnosti a ovplyvnil aj vývoj vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Archív Univerzity Komenského v Bratislave sprostredkovane umožnil nahliadnuť do archívnych dokumentov s nesmiernou historickou hodnotou, ktoré zásadným spôsobom vypovedajú o vzniku Univerzity Komenského v Bratislave, čím približujú aj problematiku formovania vysokého školstva v najnovších dejinách. Československá štátna univerzita v Bratislave so štyrmi fakultami – právnickou, lekárskou, prírodovednou a filozofickou – bola zriadená Zákonom č. 375/1919 Zb. z. a n. zo dňa 27. júna 1919. Ďalšie nariadenie vlády zo dňa 11. novembra 1919 premenovalo uvedenú univerzitu na Univerzitu Komenského v Bratislave. Bratislava sa stala v roku 1919 univerzitným mestom aj v novodobých dejinách nášho štátu.

Výstava Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov Univerzity Komenského„Novovzniknutá Univerzita Komenského prevzala časť inventára a učební po zrušenej Bratislavskej uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzite, ktorá sa presťahovala najskôr do Budapešti, neskôr do Päťkostolia (Pecs). Univerzita Komenského sa stala prvou vysokou školou univerzitného typu na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva dodnes postavenie národnej univerzity,“ informovala Mária Grófová z Archívu Univerzity Komenského v Bratislave.

Prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií osobností a univerzitných budov, grafických prvkov, audiovizuálnych a trojrozmerných materiálov výstava oboznámi verejnosť s dejinami, tradíciami, obradmi, symbolmi, štúdiom, organizačnou štruktúrou a rozvojom univerzity. Cieľom výstavy je, aby návštevník po jej prehliadke získal komplexný prehľad o štruktúre a dejinách ´prvej dámy vzdelávania´ ako aj kľúčových udalostiach jej dejín,“ uviedla Mária Grófová.

Slávnostné otvorenie unikátnej výstavy s poetickým názvom „Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov Univerzity Komenského“ sa uskutoční v stredu 26. júna 2019 o 15.00 hod. v priestoroch výstavnej siene Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici. Výstava bude sprístupnená verejnosti od 26. 6. do 13. 10. 2019 denne (okrem pondelka), a to v utorok – piatok od 10.00 do 17.00 hod. a v sobotu a nedeľu od 11.00 do 18.00 hod. v priestoroch výstavnej siene Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica, Radničná 1 v Bratislave.

Oslavy 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave vyvrcholia vo štvrtok 27. júna 2019 o 10.30 hod. v Aule Univerzity Komenského, kde sa uskutoční slávnostné zhromaždenie akademickej obce. V rámci podujatia odovzdá rektor UK Marek Števček najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému a ocenenie – Pamätnú medailu Univerzity Komenského v Bratislave – vybraným inštitúciám a osobnostiam. 

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

Zdroj informácií: 

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/tlacove-spravy/article/univerzita-komenskeho-pri-prilezitosti-oslav-100-vyrocia-oceni-predsedu-ustavneho-sudu/

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/slavnostne-zhromazdenie-akademickej-obce/

Zdroj foto: UK v Bratislave, Vladimír Kuric

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/oslavy-100-vyrocia-zalozenia-univerzity-komenskeho/

http://www.muzeum.bratislava.sk/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky